Vyberte stránku

LÁSKA V PÍSMENKÁCH

23.11.2021

Dnes 23.11.2021.

Vidím po dlouhé době čistou oblohu. Vidím po dlouhé době Lunu. Mraky zmizely. Tělo je otevřené mrazivému dechu… ta křišťálovost živého mrazu. Paměť Himalájí, paměť dimenze křišťálu. Oltář – svíce – křišťál. Křišťálový zvuk.
 
A ve mně zní: ”JSEM ZPĚT!”
 
Jsem zpět z dlouhé šamanské cesty (Děkuji Machig Labdrön a Ayu Khandro). Z šamanské cesty do hry “na lidi”. CESTA Zasvěcení – Zasvěcenců – Mudrců – Proroků… géniů… lidí. Cesta do hry na loajalitu s lidskou nevědomostí, bolestí, utrpením i zdánlivým blahobytem, zdánlivou Láskou. Do hry na “nesení to “S” lidmi”. Do hry na… na Život, který trvá jenom od početí do smrti. Kolo samsáry je neÚprosné. I samsára je křištálová.
 
“KONEC HRY, JSEM ZPĚT!”
 
Obloha v barvě mé domovské dimenze, dimenze Soucitu, dimenze SÍLY Lásky. Zvuk káněte. Malý orel i kondor… ZVUK SVOBODY
 
Venku… prý venku. Vztahování se k…, uchopování, vlastnění. MOJE. Tak sporný stav mysli. MOJE. Čí? Kdo jsem já? Mohu “já”, které neexistuje, něco “mít”? A čí ruka zde teď ťuká do tlačítek v mobilu? MOJE? Čí? Vnímáte ten paradox mysli, kterým je sama mysl podmíněna? Čí mysl? MOJE? Čí? Řeč, vnímání… myšlení… prožívání… čí? Kdo jsem? Kdo jsme?
 
Moc ráda bych Vám odpověděla, avšak byla by to “moje“ odpověď. Na otázku “Kdo jsem?” (abychom mohli objevit tajemství paradoxu stavu MOJE) odpověď není. Je možné však odpovědí se stát!!! Když si uvědomíme, že otázka je mantrou. Toto opakuji, provázím i předávám jako zkušenost (ne “moji”) SEBE, řady Životů (připustím-li čas a prostor – náš?) a v tomto Životě cca 20 let… Puzzlíčko “mého” příběhu. MÉHO?
 
Vnímám široké souvislosti a včera jsem se ocitla v kontextu souvislostí Mayské tradice (a také dalších tradic původních národů Ameriky) na setkání Orla a Kondora… pokračováni spojení kruhu Stařešinů a Stařešinek ze září 2021. PRO MNE – ŽENU, vzácný okamžik (Děkuji Evo). V pokračování spojení ŽEN SVĚTLA ŽENY (Děkuji Ženy) spojených v září s kruhem v Mexiku (zase Mexiko, jako letošní mezinárodní konference systemických konstelací v dubnu).
 
Zřu souvislosti, avšak teprve nalézám slova, jak je i přinést světu. Ať jsou otevřené Srdce, uši i ústa, které si přejí naslouchat a mluvit. O to dříve se slova ukáží. Ať vidím, zřu Ty, kdo chtějí číst a slyšet, cítit. Ať se uvidíme i uslyšíme.
 
Dnes slyším Lunu…  Lůno… a slyším Dech… nadechuji Hvězdný prach… a slyším znění Srdce… SRDCE… které JE… PULSUJE bez přivlastnění “moje” či “tvoje”… bez zbytečných dalších zvuků a slov… písmen… tvarů… dalších “navícností “ (pojem, který mi kdysi  přišel při provázení meditací)… Srdce, které tluče Pravdou Kosmu… ONO neumí lhát, být vypočítavé, přivlastňující, či neodpovědné… ONO mluví Pravdou… nezná slova, která lžou, ovládají a straší… ONO TLUČE SVOBODOU… ONO NEMÁ “SVŮJ” RYTMUS… ONO JE RYTMEM!, který udává rytmus ŽIVOTA LIDÍ…
 
TO JE “můj“ DOMOV. A kde je Váš? Bydlíme v něm SPOLU? 
 
V pátek 19.11.2021 na úplněk jsem prošla hlubokým Rituálem Zavinování kostí (Děkuji Markéto). Ten večer jsem se propojila s Kruhem Světla Ernestíny V. A tam mi přišla, slovníkem Mystiky řečeno, tato slova: “Bůh má mnoho Srdcí, a to jsou ta naše… ta mají velkou sílu ve vědomém spojení… koherence Srdce… mají sílu Být = bít (tlouci, pulsovat) Láskou… miluji.“ Předávám je i Vám, třeba nejen uslyšíte…
V pátek 19.11.2021 byl i významný den mayského kalendáře… a také tibetského… a také lunárního… pro mne se zastavil čas… a dovolila jsem si vystoupit z “loajality k nevědomosti člověka, z loajality – připoutanosti – na lidskou dimenzi”.
 
Všimněte si, jak nezajímavý je ten den z hlediska “našeho” gregoriánského (1582) původně juliánského (45.př.n.l.) kalendáře… Vidíte tu absurdnost nevědomosti? Řídíme se měřením času = připomínáním PŘÍTOMNOSTI = symbolických svátků = oslavy každého dne… Strukturou z času starého Říma, částečně i z času starého Řecka (vliv Perské říše nedohlédnu) smíchaného se symbolikou času židovsko-křesťanských svátků a oslav… v zapomenutí souvislostí… o čem vlastně “měření času“ JE! 
Čemu mělo, má sloužit? A jak je z tohoto měření času cítitelné (klávesnice navrhla slovo čitatelné) SPOJENÍ s jakoukoli CESTOU, která vede do svobody mysli, SRDCÍ, k šíření MOUDROSTI SÍLY LÁSKY = SOUCITU, za hranicí měření času.
 
A víte, co jsem se včera od “MOUDRÝCH STAŘEŠINŮ”, já STARřešinka, dozvěděla? 
Že 11.7.1991 se uskutečnilo poprvé veřejně od roku 1521 (kdy se zakázaly obřady a přírodní léčení původním národům Ameriky. A mě tak trochu napadá, jaké to asi bylo, když původní národy měly začit svůj čas měřit juliánsko-gregoriánským kalendářem… och Bože, vlastně Orle, ne vlastně Buddho, ne vlastně Dube…, ne vlastně Allahu, nebo že by Mojžíši? Nebo Země… no z toho by se Jedna ………😂 Jaké Štěstí a Moudrost bylo nezapomenout na “své tradiční“ měření času!!!).
…SE-TKÁNÍ Orla a Kondora a bubnovalo 8000 bubnů pro vítání NOVÉHO SLUNCE. Bylo to den před mými 22. narozeninami, byla jsem těhotná s dcerou, doma v režimu “rizikového těhotenství”, abych 2 měsíce před porodem nemusela již vstávat ráno ve 4:00, jet 1,5 hodiny autobusem, abych mohla být v 7:00 připravená “sloužit lidem s nemocemi Srdce” a odpoledne se navracet domů v 17:00… jak to bylo v předchozích 7 měsících těhotenství (promiň, dcero). A podobně v předchozích 4 letech (promiň, mé tělo). V tom čase 11.7.1991 jsem byla konečně v klidu doma, s mužem a dcerou v Lůnu. MÉM?
DEN PŘED “MÝMI” 22. NAROZENINAMI VYŠLO NOVÉ SLUNCE! A já byla těhotnou ženou! MATKOU! 
Ty vlny v “mém” těle, které nyní zpětně vstupují do tohoto “mého”okamžiku života! Do “mého“ těla! K “mé“ dceři! K tělu “mého” muže! Tedy “naší” dceři!  K “našim” tělům i Srdcím i mysli! 11.7.1991 vyšlo nové Slunce! Cítíte to?
 
A s Muži, kteří tehdy k Němu promlouvali, jsem včera seděla v kruhu… Nejen já.
 
Ta milost! Ta milost pohybu v čase a prostoru i mimo čas a prostor! Ta milost Třpytu Prázdna! Ta plnost koherence Srdce! Ta milost Mantry Zářivého Lidství = Mantry Třpytu Prázdna
Ta milost uvědomování se, pozorování pohybu mysli, měření času, vznikání, udržování i zanikání… zázrak vzniku těla.. lidské Bytosti… přirozenou cestou… milováním… Láskou… Muže a Ženy…Nebe a Země… Srdce a SRDCE… ❤️❤️❤️
 
A v tom čase také poprvé Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche zveřejnil tibetský text Píseň Vadžry v anglickém jazyce. 

A co asi dělali Tomášovi?
Co Vackovi? 
Co třeba Viktor Frankl? 
Co třeba Bert Hellinger? 
Co třeba 13 Babiček a Yoti? 
Co třeba Ernestína a Petr Velechovští? 
Co Vladimír Vogeltanz? 
Co milovaná Anandi Ma? 
Co “duchovně nevhodný” Osho? 
Co Bhagat? 
Co milování Vy? 
Co Vaši rodiče? 
Co Vaši přátelé? 
Co v tu chvíli dělalo Vaše Srdce? 
A co dělá teď? 
TEĎ! 
AAAAA… ch… 
 
Trvalá vděčnost – věčnost… to znělo včera kruhem setkání Orla a Kondora. 
 
To je zvuk Srdce… zvuk Dechu… Zvuk pohybu času i prostoru…
ŽIVOT A LÁSKA, SOUCIT A MOUDROST… v nepřetržitém POHYBU… JSME (JSOU) MOCNÉ… Bytosti 🙏💓💞🌟
A to je třeba CÍTIT A PROJEVOVAT!
 
Děkuji, že jste dočetli až sem… vím, VÍM, že každé písmeno je plné Lásky… a je jen na Vás, zda si Ji dovolíte přijmout… vpustit, pocítit.
 
Každé “moje” písmeno je Láskou,
neboť není “mé”…
Je sílou Lásky…
Stejně jako “čistý Prostor”,
do kterého vstupuje.
Je vtištěno, doslovně vťuknuto,
V
“čistý, prázdný Prostor, list”
Číst…
Znamená milovat…
Ne učit se,
ne muset umět číst.
Ne vzdělávat se, 
ne číst slova mysli…
Ne získávat vzdělání a slova.
To Srdce pulsuje písmenem, řečí…
Zas a znova…
To SLOVO… ZVUK.
KRISTA, BUDDHY… ORLA I KONDORA, 
prý tuto sílu mělo…
A také DÁKINÍ A TÖRTENŮ… 

 A… malých čistých dětí… 

Tak volám… LIDSTVO!!!
Proč ses v písmenkách ztratilo a zapomnělo? 
Copak nevidíš, že “tvé“ slovo je pastí “tvou”? 

  Ne pastvou, pastí!
Slyšíš! 

Jak honíš se za ním…
slovem “tvým”!
…Místo…
Cestou “ZA” Láskou? 
 
VIDÍM JAK… V… ČISTÝ LIST
začíná člověk Srdcem psát…
SLOVEM…
ŘEČÍ… SRDCEM
TĚLEM
CÍTÍ
ŽIVOT – TEĎ
Člověk může se mít rád… 
Teď… 
A sílou Lásky… Soucitem…
Jak Srdcem bít – být…
Pulsovat
Opustit slova… “třeba”… “ticho!”, “nezlobit!”.
 
Viděla jsem včera moudré Ženy v rolích “překladatelek”. Pomáhaly moudrost Orla a Kondora vnést do Prahy, do české řeči znova po letech… v tomto čase (Vám díky za Vaše překladatelské umění). Viděla jsem včera Muže, jejichž kroky do zemí Orla a Kondora rozšířily Bránu Moudrosti Evropy (Vám díky za Vaše kroky). Viděla jsem včera Zemi, na které Lidstvo je si vědomo Srdce a TO cítit, prožívat, je pro každého důležitější, než jakákoli z vnějších potřeb.

Viděla jsem včera ZRCADLO Moudrosti… a zažila jsem SPOJENÍ… 

 

Luna a východ Slunce 23.11.2021
Fotoarchiv Sofie K. Sarras

Podzimní rovnodennost 2021, Hvar

Ve spojení s kruhem Stařešinů v Mexiku, na pobřeží, kde 29.6.2019 přišla Mantra Zářivého Lidství = Mantra Třpytu Prázdna.

večer 22.9.2021, Hvar
Fotoarchiv Sofie K. Sarras

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.