Vyberte stránku

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

Učení Prvotní Moudrosti

30.12.2020

Sofie – Živé Slovo 31.12.2020

Prvotní Moudrost… KDO porozumí, co vše je ukryto v těchto dvou slovech. KDO POROZUMÍ?
Luna… Úplněk… Co vše o ní ví lidská mysl?
Čemu porozumí lidská moudrost?
Co je uvědomněno ve zkušenosti POZNÁNÍ?
Poznání Koho? Čeho?
Poznání… Slovo… Tělo…

Tak jako Luna v úplňku zrcadlí naplno záři Slunce, které manifestuje element Ohně,
který je JEDNÍM z elementů… Z TŘPYTU PRÁZDNA…
Tak lidská mysl zrcadlí sama v sobě, tak lidské slovo zrcadlí samo v sobě,
tak lidské tělo zrcadlí samo v sobě SAMA SEBE – TŘPYT PRÁZDNA.
Makrokosmos a mikrokosmos.
A To, co si to celé uvědomuje – Vědomí Sama Sebe – Třpyt Prázdna, je milováním,
které udržuje sama Sebe v projevu – je Prvotní Moudrostí.
Obrazy Luny, obrazy Slunce, obrazy mysli, Slovo – obraz, tělo – obraz, ZRCADLO SAMA SEBE.
Vstupujeme do nového roku Vědomě v čase a Prostoru, prostupujeme otevřenou Bránou…

Sofie – Žena…
Přeji Vám v této Bráně, v tomto živém obrazu, v této živé řeči… Vědomý pohyb, který je uzdravující silou pro celoplanetární situaci. Můžete si být vědomi, že VY JSTE TI, KDO UZDRAVUJÍ SAMI SEBE, kdo uzdravují vztahy, uzdravují svá těla, uzdravují… Nikdo jiný to za Vás neudělá.
Co však lze, být v tom všem SPOJENI.
A proto jsme tady MY, ve spojení v DÝCHÁME SPOLU.
Pro všechny dimenze cítících Bytostí, pro další generace lidské rasy.

Eva Šmídová z Plzně

Mirka Hudcová z Blanska

Sofie z Karlštejnska

Sofie z Karštejnska

Sofie z Karlštejnska

Ať jsme si vědomi, že “vysílá” i další generace…

“Já neustále spočívám u nohou Toho, jehož Milostí vím, že jsem s Ním Jedno.” Šankarčarja

“Já neustále spočívá u nohou Toho, jehož Milostí ví, že je s Ním Jedno.” Sofie Sarras

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER