DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

VÍTEJME VE SPOLEČNÉM DECHU

Speciální Živý Přímý Přenos
Iniciace Moudrosti

Existují různé metody, jak se propojuje Prvotní Moudrost jedince s… Prvotní Moudrostí jedince. V tomto Přímém Přenosu jsou Iniciací Moudrostí všechna “Sofiina” slova.

Podařilo se nám
otevřeně
propojit
se
Sofiánskou
tradicí,
Kristovstvím
…i Ženy, nás všech…

Tím naplňujeme dávné proroctví, abychom mohli celistvě projít do “nové doby”. Na závěr videa je předána Přímá forma – věta – otázka, která je Bránou = Iniciací. Můžete po jejím přijetí kdykoliv během Vašeho života, či životů, touto větou probudit sama Sebe do… cela. Za uvědomění si hodnoty této věty a její vliv, za její přijetí, nesete odpovědnost, odpovědnost k Životu.
Ve společném Dechu Sofie a přátelé

1.5.2020

… ČASEM A PROSTOREM…
někdy jsou naše kroky vedeny do míst a my nevíme. A uplyne několik let a smysl se začne sám vyjevovat. Odevzdat se tomuto Prvotnímu Pohybu v „nevím“, je projevem Moudrosti… Je pohybem Tvořivé Síly. Mějte odvahu odevzdat se tomu Pohybu, i když se to jeví často bláznivě, je to Pohyb Štěstí.

Jak to souvisí s 5.3.2020, 13. Vhledem a vším řečeným na Velikonoce 2020?

Jaká je souvislost s tzv. “druhým příchodem Krista”?

Co je ukryto ve větě: Opakování je Matka Moudrosti a Otec Růstu?

Jak to souvisí s fraktální myslí?

1.5.2012!!! Francie, katedrála Notre Dame v Remeši

1.5.2012!!! Francie, katedrála Notre Dame v Remeši

1.5.2012!!! Francie, katedrála Notre Dame v Remeši

Věčné Lásky Rozkvétání
Rozvíjení
Kde všechno Je
A Nic není
Do Sebe
Se Propadám
V Sobě Povstávám
Ve vůni Spočívám
A Dýchám
Rozkvétat se nechávám
Otevírám
Bránu,
Kterou Jsem
I tím průchodem
V jednu jedinou chvíli
Věčnosti
Pulsem
Srdce
Beze jmen
Tou
Láskou
Jsem
💗

Kateřina M. Holadová
1.5.2020

Děkujeme Kateřině za Dar Láskou a Živostí přírody naplněných SLOV.
A… věnujeme společně pro Nejvyšší Dobro všech cítících Bytostí… tzn. i pro další generace. Pro Duše čekající na Početí.

Text jsem napsala dopoledne, po vytažení karty Nekonečně se rozvíjející růže z karet Světla od Rebeccy Campbell.

A CO MY?

La La La La La, La La La La La, La La La
Jsme světlomety, vidíme ve tmě.
Jsme rakety směřující ke hvězdám.
Jsme miliardy nádherných srdcí.
A vy jste nás prodali, příliš daleko, dolů po řece.

A co my?
Co všechny ty momenty, kdy jste říkali, že máte odpovědi?
A co my?
Co všechny ty nesplněné “šťastně až do smrti”?
A co my?
Co všechny ty plány, které skončily katastrofou?
A co láska? A co důvěra?
A co my?

Jsme problémy, které chtějí být vyřešeny.
Jsme děti, které potřebují být milovány.
Byli jsme ochotní, přišli jsme, když jste volali,
ale lidi, oklamali jste nás, stačilo to, máme toho dost!

A co my?
Co všechny ty momenty, kdy jste říkali, že máte odpovědi?
A co my?
Co všechny ty nesplněné “šťastně až do smrti”?
A co my?
Co všechny ty plány, které skončily katastrofou?
A co láska? A co důvěra?
A co my?

Klacky a kameny, ty mohou zlomit tyhle kosti,
ale potom budeme připravení, jste připravení?
Je to začátek nás, probouzení, pojďte do toho!
Jste připravení? My jsme připravení.
Nechceme kontrolu, chceme to pustit.
Jste připravení? My budeme připravení.
Teď je čas dát jim vědět!

A co…
A co my?
Co všechny ty momenty, kdy jste říkali, že máte odpovědi?
Tak, a co my?
Co všechny ty nesplněné “šťastně až do smrti”?
A co my?
Co všechny ty plány, které skončily katastrofou?
A co láska? A co důvěra?
A co my?

A co my?
A co my?
A co my?

A co my?
A co my?
A co my?

 

Text karaoketexty.cz, přidala a přeložila z angličtiny Rebus_Rebus
Překlad pro Štěstí a nejvyšší dobro všech upravila a věnovala Ida Sára Keltnerová

Pink – What About Us?, Cover by One Voice Children’s Choir

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER