Vyberte stránku

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

“GURU VÝZVA”

1.-13.11.2020

Foto Sofie S. 2014

Tato výzva je projevem úcty k roku 2002 a všemu, co se v tento rok stalo.
Je věnována všem Guruům.

Zrodila se 28.10.2020 na den Vzniku samostatného Československa.

DOBA TRVÁNÍ:
1.11. – 13.11.2020
 

SMYSL VÝZVY:
V rámci Kosmického Pulsu akcentovat princip PŘIJÍMÁNÍ v jeho esenciální podobě. Udržovat vibraci fraktálního pohybu a tím umožňovat přechod z lineárního působení lidských Bytostí do fraktálního.
 

PROČ V TENTO ČAS:
Kosmické, galaktické, planetární, národní i individuální dimenze procházejí okamžikem zlomu – obratu. Je třeba být v tomto procesu vědomě. Účastnit se maximálním potenciálem každého z nás.
 

KDO:
Kdokoli cítí, vnímá, slyší VOLÁNÍ, kdokoli je rozhodnut vydat ze Sebe maximum nejen na úrovni těla, ale i na úrovni Duše. Kdokoli, kdo k této výzvě přistupuje nezištně bez záměru vlastnit, lpět, spočívat ve strachu, spočívat v touze po-moci.
KDOKOLI, KDO JE ROZHODNUT OPUSTIT KONCEPT OBĚTOVAT SE, TRPĚT ZA COKOLI, ČI NECHAT OBĚTOVAT, NECHAT TRPĚT PRO COKOLI.
 

JAK:
V tyto dny je Sofie v kontaktu se vším výše vepsaným.
A…
1. Je ve spojení s Ochráncem Početí, Soucitu.

2. Trvale zní vnitřním hlasem Mantru Zářivého Lidství – tu Mantru, která byla Sofii z úrovně Prvotní Moudrosti 29.6.2019 předána jako národní poklad na úrovni Řeči.

3. Pravidelně s Liborem M. v rámci dzogčhenové komunity praktikuje praxi Prvotní Moudrosti (Ozer Chenma).

4. Čte v pravidelných rytmech Chvalozpěv Početí, Soucitu, čímž navazuje na všechno, co od roku 2002  (přechod manželů Tomášových do jiné dimenze a 1. příchod Čhögjala Namkhai Norbu Rinpocheho do Čech) pro tento národ vykonala.

5. A tím nyní, v otevřené “Bráně Smrti a Početí”, NAPLŇUJE svoji misi zde na Zemi a udržuje vibraci pro samovytvoření Mapy návratu hodnoty a skutečné identity Člověka.

 

Vy všichni, kdo cítíte volání, se můžete připojit takto:

1. Dle Vašich možností a osobního nasazení znít také Mantru Zářivého Lidství pro Sebe i ostatní a pozorovat, co se v tomto čase ve spojení s Ní pro Vás i ostatní děje. I s dětmi!

2. Být ve spojení i v online vysílání, naslouchat, co je řečeno “naživo” (1., 2., 8., 11.a 13.11.)

3. Číst Chvalozpěv Početí, Soucitu a dýchat Kosmickým Dechem – pro projevení Vašeho vnitřního Guruovství

4. Uvědomovat si a být trvale v kontaktu s vnitřním Mistrovstvím, s vnitřním Guruovstvím, které jediné je Bránou Podstaty, Třpytem Prázdna

5. 11.11.2020 při společném vysílání Vás Sofie provede meditací “otevření Brány pro odhalení MISE pro dobu Vodnáře zde na Zemi” (výsledek této meditace je zaručen Vaší aktivitou od 1.11. do 11.11.2020). Více informací k této meditaci v online spojení.

6. 2.11.2020 se ukázal ještě 6. bod. Souvisí se symbolem hexagramu, souvisí s Vědomím Hvězdných Předků, souvisí s Letohrádkem Hvězda… Praktikujte tuto MEDITACI VYROVNÁNÍ a prožívejte její účinek nejen na Vás Život.

Tuto meditaci Sofie přejmenovala při retreatu Kdo jsem Já? (Srdce Dělohy Svoboda Penisu) v září 2020 na MEDITACI VYROVNÁNÍ.

Tímto společně ve společném Kosmickém Dechu konáme to nejlepší pro Svobodu všech lidských Bytostí.

Tímto se ruší tato mapa, mapa otroctví lidí i Duší, mapa zotročení vlastní myslí a myslí ostatních.

A tímto také naplňujeme poselství 13. Vhledu – vytváření prostoru pro SMÍŘENÍ všech 5 ras.

My Přátelé jsme ve spojení.

Darja: “Jsem hluboce vděčná, že v této době se objevují cesty a možnosti, kterými se můžeme nejen dotýkat Podstaty v nás, ale BÝT TÍM, KÝM JSME… A praktikovat to v každodenním Životě.❤️
Děkuji Sofie – Děkuji Mistři – Děkuji Přátelé.”

Ukončení GURU VÝZVY jsme krásně oslavili!
Děkujeme, že jste slavili s námi… 

Sofie S., Jarmila H. a Ida Sára K. 31.10.2020

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER