Vyberte stránku

RYTMUS

6.12.2021

Lidé se většinou pohybují časem a prostorem ve své mysli v přímkách, v úsečkách. Jdou za svými sny, svými cíli, aniž by si všimli, že už ve snu jsou. Jsou ve snu své mysli. Někteří mají ten sen těžký, jiní krásný a někdo prostě snivý.
Lidé.
Člověk.
Jdoucí ve snu za svými sny. Ve svém snu za svými sny. Ve společném snu.
Bez touhy se probudit.
Kolik lidí miluje spát ve svém snu?
V roce 2014 jsme putovali k hoře Arunáčale. Do oblasti Tiruvanamalai. Do ashramu Ramana Maharišiho, “mého” hlubokého Učitele.
Jak šťastna jsem mohla být stanout na Arunáčale 3.12.2014. S přáteli.
Podruhé v tomto životě fyzicky.
Kolikrát jsem tam i jinam za Mistry – Přáteli,  cestovala v čase “spánku” bez fyzického těla, jen tak… svobodně. Schopnost lucidního snění, cestování mimo fyzický,  projevený svět. Každou noc.
SVOBODA NEPŘIPOUTANOSTI NA TĚLO I PROJEVENY SVĚT. Život… věčný.  

Tyto řádky píši pro ukázání, jaké zázraky se mohou dít, jaké můžeme tvořit, žijeme-li naplněni rozhodnutím a jasností, kdo jsme a co, a pro co, tvoříme.
Naplněni jasností KDO TVOŘÍ.

V tomto stavu totiž není “já”, které tvoří… je tu VĚDOMÍ… všeprostupující… které se manifestuje i skrze tvary…
A TAKÉ ZVUK.
Z TICHA, TŘPYTU PRÁZDNA SAMOVZEŠLÝ ZVUK.
Ne zvuk mysli, ne zvuk předků, ne zvuk “autopilota”…  

8.12.2014 jsem prožila zkušenost, která mi dala sílu jít za hranice “MISTRŮ”. Za hranice TICHA. Za hranice lidské “moci”. 
Na ÁRUNAČALE! 

8.12.2014 jsem poprvé mohla naplno projevit dimenzi ŘEČI SRDCE, ŘEČI DÁKINI… tak, abych i “já – Žena” v MÉM fyzickém těle CÍTILA SAMA SEBE CELOU. I se zvukem.

Nemohu o tom psát, prostě to nejde. Budu o tom mluvit nahlas, v živém Přenosu 8.12.2021, tak, aby i Vám můj příběh přinesl aspekt svobody a jasnosti, přinesl krok do odvahy třeba žít “svůj” ŽIVOT … 

Pro Sebe vím, že od té chvíle na Arunáčale, VÍM, co je “VTĚLENÍ”. Bez pochyb!
Vím, co je ZÁZRAK VTĚLENÍ.
A tehdy jsem se rozhodla pro Cestu prohloubení této zkušenosti. 

8.12.2012 – 8.12.2014 – 8.12.2021
RYTMY
9letá cesta PLODU
7letá cesta VTĚLENÍ
V ÚCTĚ KE VŠEM MISTRŮM I MISTRYNÍM, KE VŠEM CÍTÍCÍM BYTOSTEM 

Pouť do Indie, Tiruvanamalai, Arunáčala, Skanda ashram Ramana Maharišiho, prosinec 2014

Fota z archivu Sofie K. Sarras

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.