Vyberte stránku

26.4.2021 – 26.4.2022

26.04.2022

Před rokem… Pozornost jde k tělu a jménu JIŘÍ VACEK. Tvar Muže, tvar kořenového Mistra (Bytost, v Jejíž Přítomnosti si Vědomí uvědomí samo Sebe), tvar Přítele, tvar jména, vibrace zvuku, pohyb Vědomí. Vědomí transformující samosebe skrze elementy zpět do Sebe. A… My všichni Přátelé, žáci… Vědomí sama Sebe spočívající nadále ve jméně a tvaru. Přítomní uvědomující si Přítomnost, která sama Sebe nepřetržitě proměňuje, “recykluje”, samoosvobozuje.

KDO se však může samoosvobodit? Je tady někdo, KDO je neosvobozený? Je tady někdo, KDO je zajatý? Co znamená slovo OSVOBOZENÍ? Existuje někdo, KDO se může od někoho či něčeho osvobodit?

Hra slov, hra zvuků, hra těl, hra emocí, hra myšlenek… HRA.

Je tak láskyplné mít možnost toto celé zažívat, je tak láskyplné žít tu možnost Sebevnímání, je tak soucitné všeprostupovat a moci se dotýkat pohybem, zvukem, Dechem… tvarem. Je tak krásyplné vnímat se, uvědomovat se na-vzájem.

Jde o to, jak široce si uvědomujeme sama Sebe, jak velcí či malí se vnímáme, jak si umíme hrát v rámci i času a prostoru. A zda si uvědomujeme trvalou proměnlivost sama Sebe.

26.4.2021 se Vědomí rozšiřuje a vzniká v Něm myšlenka “Zavolej do Ramanaašrámu a objednejte Púju za Jiřího”. Děje se tak. S pomocí Libora to celé zařizujeme. 27.4.2021 v čase konání Púji v Ramanaašrámu se tělo a jméno JIŘÍ VACEK s posledním výdechem navrací do neprojevu Sebe si vědomého Vědomí. 26.4.2022… Spočívám ve Vědomí tvarování ženského těla, spočívám ve svém jméně, Srdcem zřu všechny události celého roku. A… prožívám radost a vděčnost, která se nevejde ani do těchto slov, ani do těchto písmen. Za ten celý rok se podařil obrovský krok, kterým je odhalení a přiznání rodičů Mistrů, hodnoty mateřství a otcovství, ve spojení s Ochráncem i Ochránkyní Početí, Soucitu se naplňuje vize, která se tak náročně dává do lidských slov.

Dovolte si vnímat hodnotu každodenního života, dovolte si vnímat také jeho pomíjivost. Přítomnost Ochránců, Požehnání a naplňování Lásky se děje stále… Záleží jen na nás, jak Život prožíváme, jak si Sama Sebe uvědomujeme.

A také jak přistupujeme k Těm, kteří si TOTO trvale uvědomují.

A…

…jakou hodnotu TOMUTO vzácnému Daru Přítomnosti Vědomí dáváme?

Dnes jsem zažila velký zázrak kontaktu se svou fyzickou maminkou. Kontakt Vědomí s Vědomím, Thügle s Thüglem, a hluboce si přeji, abych k tomuto zázraku mohla nadále přivádět jako Ochránkyně Početí, Soucitu i Vás, i další generace, dokud tu spočívám ve zvuku, jméně i tvaru. A pro toto konání v Poznání se nyní vše přenastavuje. A moje účast na Kongresu vědomého života byla tohoto prvním krokem… Kroky, pohyby, které se tam staly, slova, která zazněla, se ve fraktálním pohybu, času a prostoru stejně jako v roce 1988, 1999, 2011 a nyní 2022 protnuly v multidimenzionálním propojení a je možné pokročit ve hře o další kroky dál.

“Nechť lotosové nohy vznešených Mistrů pevně dlí na této zemi.
Nechť jsou všechny Bytosti, nekonečné jako Prostor, naplněny radostí a štěstím.”

 

 

Z živého Slova Sofie zapsala Darja J.

Fotoarchiv Sofie K. Sarras

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.