DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

VÍTEJME VE SPOLEČNÉM DECHU

Otevření se, prodýchání významu Svatojánské Noci
Meditace Zažít kořeny a Rituál Celistvosti

 

Komentář Sofie S:

Zvyšování hodnot Shumanovy rezonance působí globálně – má vliv- na mozkovou aktivitu= nervový sytém= nevědomou mysl. Tzn. do mysli vědomé se vyplavují obrazy z nevědomí a lidé vnímají realitu perspektivou takto subjektivních obrazů= projekcí. !!! Lidé nevidí jasně, reagují na své subjektivní vnímání… a spojeno s emocemi to má velkou sílu, lidé neumí emoce kultivovat, neumí vidět jasně…. dlouho uměle tvořený americký sen už nedrží pohromadě. Nehledě na to, z pohledu generačně přenášeného traumatu, že všichni Američané bílého etnika jsou vlastně Evropané. A černošské etnikum jsou Afričané. Obě etnika vykořeněná, neuzemněná. A původní obyvatelé kontinentu??? Kdo zná dávná proroctví, ví, že se děje, co bylo prorokováno Moudrými po celém světě a že jsme ve vyzvě zahojit trauma Atlantské. Teď koukáme na coronavirus, postraumatickou reakci, ale že jsme trvale víc a víc identifikovaní s technologiemi a oni jsou “ živými” členy rodiny, je jim dáváno víc Lásky než lidem blízkým … a pro děti je mobil vic nez rodič či sourozenec… to NEVIDÍME!!! To je trvalá nenápadná traumatizace a násilí páchané dobrovolně pod rouškou “ pokroku”…

Buďme bdělí v současné situaci, ke svým tělům, ke své vitální síle…

Buďme bdělí ke slovům, která říkáme našim blízkým i dětem…

Važme si té míry Soucitu, který v naší republice máme možnost zažívat…

23.6.2020

Víte proč?

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER