Vyberte stránku

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

SOFIE S…

VE SPOLEČNÉM DECHU

 🔔 🔔 🔔

SMYSL:

Udržujeme společně vibraci při “zrozování nového”…

Jsme součástí globálního obrození, Kosmického pohybu.

Jako výzvu jsme přijali zvědomování a zavádění pojmu FRAKTÁLNÍ MYSL©.

JAK:

Online se-tkání se vytváří dle Vašeho zájmu, touhy a aktivity…

Buďte odvážní a aktivní!

Pište na info@dychamespolu.cz

Stále aktivně vibruje:

Stále aktivně vibruje:

POŽEHNÁNÍ

Přímý Přenos ve spojení s Ochráncem Početí, Soucitu… v Dechu Vláhy

Co je Požehnání si můžete přečíst zde >>

VÍCE: Při zrozování nového Lidství, stejně jako při porodu, se nedá nic naplánovat předem,
protože porod probíhá a celé Universum dává dostatek podpory a péče, aby se vše dělo harmonicky.
Je na nás – lidech – jak se aktivně a přitom uvolněně tohoto zrozování účastníme.

Je nám potěšením oznámit, že se ukázala další možnost,
jak ve spojení s Chvalozpěvem Početí, Soucitu a Ochráncem Početí, Soucitu
můžeme podpořit toto zrozování.

Sofie: „Ladila jsem se, jak s „Dary“ mi danými mám naložit
a ukázala se vize vytvoření prostoru pro Požehnání a to 9x vždy v začátku měsíce, tzn. po dobu 9 měsíců.

A jak nakládáte s Vašimi Dary Vy?

Stále aktivně vibruje:

“Přímý přenos v rytmu Luny” – obejmutí v Dechu Vláhy

TEĎ: Toto spojení udržujeme na dálku, v termínech rytmu Luny

Propojit se je možné na dálku v těchto časech:

Záznamy živých se-tkání a další inspirace najdete v menu záložce “ONLINE DENÍK” a “ONLINE PŘENOSY NÁVRATU ZDRAVÍ”.

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER