Vyberte stránku

KOÁN SRDCE

12.07.2021

Když jsem z elementu Prostoru, z dimenze Dákiní přinesla tato Slova, moje fyzické tělo na to reagovalo jemným chvěním. Dělo se rozlišování mezi vzrušením a strachem. Chvění těla na hranici těchto dvou zkušeností. Strachy přiznávat se k naší Celistvosti, vzrušení přiznávat se k naší Celistvosti. Je to jemná hranice, která na fyzické úrovni je nastavená v našem zadním mozku, v prodloužené míše a hlavně v nevědomosti o tom, co je tělo. Ve zvycích a přesvědčeních, které jsme zdědili po těch “před námi”, které jsme se učili ve škole, které nám byly “vědecky dokázány”. Však i věda je součástí kolektivní lidské mysli a ta je součástí lidské dimenze. Lidská dimenze má potenciál a šanci osvobodit se ze starých přesvědčení, z omezení mysli, z omezení neplatných obsahů slov, neplatných obsahů obrazů, o kterých lidé říkají, že jsou pravda, avšak jsou to jenom obrazy.
Pravda je stav spočívání mimo zajetí v mysli, v obrazech, v nevědomých slovech. Bránou, jak vystoupit z těchto starých přesvědčení, je to, co Mistři Neduality učí a předávají již tisíceletí. Otočit mysl na mysl a jít do Podstaty mysli, do Pulsace, která je na všechny obrazy, zvyky a slova nepřipoutaná. To je to, čemu Všichni velcí Mistři a Mudrci, Mistryně a Vědmy říkali Srdce. A stále říkají…

Tento text není báseň, je to dlouhý koán. Čtěte ho opakovaně, prožívejte ho, procházejte jím a nechte, ať je “DÁNO”.
Český jazyk je jazykem Mudrců. Jsem vděčná, že jím mohu přinášet tuto vibraci Koherence Srdce a rozeznívat tak To Podstatné.
I když z perspektivy lidské prožívám i já Život často jako těžký, z perspektivy Dákiní jsem stále šťastná, ať se manifestuje cokoli, protože znám, co mě čeká po smrti, a také vím, kdo jsem byla v okamžiku porodu. A toto Vědomí se za 52 let mého Bytí zde nezměnilo. Mění se jenom tvary a obrazy.

Sofie v Soucitu

Fotoarchiv Sofie K. Sarras: Ruce Sofie a její maminky Věry

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.