DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

VÍTEJME VE SPOLEČNÉM DECHU

Na našich průkopnických stránkách slavíme nejen Svatojánskou noc 2x.
Také jsme pro Vás připravili na oslavu Svatojánského dne tato krásná videa a úúúúúžasnou Včelí modlitbu…

Sofie: “Když ke mně na Slunovrat 20.6.2020 na hřbitově v Chomutově
(trošku jsme si s Idou říkaly, jestli tam náhodou nemusíme mít roušky 😉 )
promluvily lípy a včely, říkaly toto:

“Předej lidem naši společnou symbiózu, zkušenost,
jak zvučí dohromady lípa a včela, tak nám říkáte.
Jak zvučí dohromady dvě říše. Jedna zvučí i vůní a druhá i Pohybem.
Vnímala jsem dotyk, hloubku a orgasmické vibrování,
které otevíralo ještě další roviny slyšení a naslouchání.
Vnímala jsem, jak zní Zvuk a Pohyb Vlahého Dechu skrze tyto říše.”

A pak se objevila tato modlitba. A více k lípě a včelám máte ve včerejším živém vysílání.

22.6.2020

22.6.2020

22.5.2019

VČELÍ MODLITBA

OKŘÍDLENÝ DUCHU SLADKOSTI
VOLÁM TĚ.
UČ MĚ ZPŮSOBY
TRANSFORMACE A OPLODNĚNÍ,
CESTU OD PYLU K NEJSLADŠÍMU MEDU.
UČ MĚ OCHUTNAT ESENCI
KAŽDÉHO MÍSTA, KDE JSEM PŘISTÁLA
A NESENÍ TÉ ESENCE SE MNOU
PRO POKRAČOVÁNÍ CYKLU STVOŘENÍ.
UČ MĚ CESTY NADĚJE PŘIPOMÍNAJÍCÍ MI,
ŽE TO, CO VYPADÁ JAKO NEMOŽNÉ,
MŮŽE BÝT PŘECI JEN DOSAŽENO.
POLETUJÍCÍ SLZY BOHŮ,
PŘIVEĎTE MĚ CO NEJBLÍŽE MOUDROSTI
SKRYTÉ V KRÁSE.
DEJTE MI LET A SLUNEČNÍ SVĚTLO,
VÁŠEŇ A PRODUKTIVITU,
SPOLUPRÁCI S TĚMI OKOLO MĚ
A OSTROU SÍLU BRÁNIT MŮJ DOMOV.

KÉŽ MOHU VYCHÁZET VE SPIRÁLE Z MÉHO SRDCE,
HLEDAT, CO POTŘEBUJI,
A VRÁTIT SE TAM JEŠTĚ JEDNOU
ABYCH OTOČILA TEHDEJŠÍ LEKCE DO VÝŽIVY.
DUCHU VČELY, VOLÁM TĚ.

Do českého jazyka přeložila Ida Sára Keltnerová

BEE PRAYER

WINGED SPIRIT OF SWEETNESS
I CALL ON YOU.
TEACH ME THE WAYS OF
TRANSFORMATION AND FERTILIZATION,
THE PATH FROM POLLEN TO SWEETEST HONEY.
TEACH ME TO TASTE THE ESSENCE
OF EACH PLACE I ALIGHT
CARYING THAT ESSENCE WITH ME
TO CONTINUE THE CREATION´S CYCLE.
TEACH ME THE WAYS OF HOPE,
REMINDING ME THAT WHAT SEEMS IMPOSSIBLE
MAY YET BE ACHIEVED.
FLITTING TEARS OF THE GODS,
DRAW ME EVER CLOSER TO THE WISDOM
HIDDEN WITHIN BEAUTY.
GIVE ME FLIGHT AND SUNLIGHT,
PASSION AND PRODUCTIVITY,
COOPERATION WITH THOSE AROUND ME
AND SHARPENED STRENGHT TO DEFEND MY HOME.
MAY I EVER SPIRAL OUT FROM MY HEART,
SEARCHING FOR WHAT I NEED,
AND RETURN THERE ONCE AGAIN
TO TURN THOSE LESSONS INTO NOURISHMENT.
BEE SPIRIT, I CALL TO YOU.

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER