DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

VÍTEJME VE SPOLEČNÉM DECHU

21.4.2020

“Láska je tvoření ze dne na den.
Musíme o Ni pečovat, neboť pak jedině žije.
Neexistuje nic, čím bychom si Ji zasloužili jednou provždy.”

To je citát napsaný mi mou babičkou do památníku.
Nosím tato slova v Sobě a mnohokrát mi pomohla, když jsem upadla, vstát… a jít dál.

Jen se časem ve mně proměnil v jednom písmenku. Všimnete si? Co se tím mění…? I ve Vás?

“Láska je TVOŘENÍ ze dne na den.
Musíme o Ně pečovat, neboť pak jedině žije.
Neexistuje nic, čím bychom si Ji zasloužili jednou provždy.”

A… včera ve spojení s tůňkou, vodou, ochráncem Početí… pro naplnění 13.Vhledu, pro udržování Dechu Vláhy… vděčná

BRÁNA ZDRAVÍ – CORONA 25.
ZDRAVÉ nastavení mysli a řeči PRO ZNĚNÍ, SOUZVUK. Bohatství, chudoba?

Kde jsou skryté příčiny nemocí a nelásky? Kolik pozornosti je třeba, aby mohl ŽIVOT ŽÍT? Zamyšlení nad zkušenostmi. Natočeno 4.4. V době globální meditace. V hloubce smíření. Stále v hloubce spojení…

4.4.2020

PALESKA

Dechem Růže stvořena
Do lásky JSEM oděna
Tělo září v Srdci Těla
Láska Zřena v Tvaru CELÁ

První jsou již poslední
až se v Bráně rozední
Grál budiž stvrzen pečetí
pro vědomé Početí

Dárek od Leny L. z 18.4.2020

21.4.2020 – Zvuk… obraz… voda z Jeseníků, Paleska

Ve spojení s Jarmilou a Dagmar – matkou a dcerou

21.4.2020 – řeka Odra

21.4.2020 – řeka Olše
foceno Jarmilinou dcerou Dagmar

21.4.2020 – řeka Ostravice

“Člověče, pečuj o sebe. Starej se, ať je v tvém těle dostatek vody. Buňky se chtějí ve vodě koupat, musí jí být dostatek. Když to tak není, buňky vysychají, jen přežívají. Když jsou šťastné buňky, jsi šťastný i ty. Pečuj o vodu v sobě, o všechny elementy v sobě a budeš šťastný.”

A to pečuj a starej se o sebe bylo myšleno tak, že když takhle o sebe člověk takto pečuje, pak září a tím pomáhá těm druhým, pak se dá mluvit o spolu. Jinak o žádné pomáhání nejde, jen o páchání dobra.

Přeji nám všem Dech Vláhy a děkuji.

Jarmila

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER