DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

VÍTEJME VE SPOLEČNÉM DECHU

… ČASEM A PROSTOREM…
někdy jsou naše kroky vedeny do míst a my nevíme. A uplyne několik let a smysl se začne sám vyjevovat. Odevzdat se tomuto Prvotnímu Pohybu v „nevím“, je projevem Moudrosti… Je pohybem Tvořivé Síly. Mějte odvahu odevzdat se tomu Pohybu, i když se to jeví často bláznivě, je to Pohyb Štěstí.

Jak to souvisí s 5.3.2020, 13. Vhledem a vším řečeným na Velikonoce 2020?

Jaká je souvislost s tzv. “druhým příchodem Krista”?

Co je ukryto ve větě: Opakování je Matka Moudrosti a Otec Růstu?

Jak to souvisí s fraktální myslí?

Francie, Amiens
2012 přípravná cesta… “Ve znamení Panny”… na pouť 2013

9.5.2012!!!

9.5.2012!!!

9.5.2012!!!

9.5.2012!!!

9.5.2012!!!

9.5.2012!!!

9.5.2012!!!

9.5.2013!!!

Francie, Saint Maries de la Mer
Pouť Po stopách M. Magdalény (2008) a Cestou Země-hvězdy (2013)

9.5.2013!!!

5.5.2008!!!

9.5.2013!!!

24.9.2008!!!

24.9.2008!!!

9.5.2013!!!

5.5.2013!!!

9.5.2013!!!

Každá fotografie je zároveň zářivou Branou… pro Vás… Sofie…
Mnoho kroků, mnoho činů, radost i bolest, to vše je součástí…
Jak to vše souvisí s Ochráncem Početí, se Svatým Grálem… s našimi Těly?

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER