Vyberte stránku

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Sofie Sarras, Plzeň – Jižní Předměstí, Čechova 1937/13, PSČ 30100 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@dychamespolu.cz
 3. Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují ty, které nám sami sdělíte. – Jméno příjmení, e-mail, profese (pro zpětné vlnky), adresa (pro Mapu společného Dechu a zpěvu Mantry Zářivého Lidství), a také údaje v souvislosti s elektronickým přístupem k webové prezentaci – IP adresa, soubory cookies.
 4. S Vašimi údaji je zacházeno s respektem.
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.
 2. Správce zpracovává Vaše kontaktní údaje.

III.

Zákonný důvod  zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • pro vnitřní komunikaci (zasílání newsletterů a pozvánek)
 • pro zveřejnění Vaší zpětné vlnky na této stránce
 • pro aktivní spojení v Mapě společného Dechu a zpěvu Mantry Zářivého Lidství na této stránce

  Tento souhlas jste oprávněni kdykoliv odvolat napsáním na info@dychamespolu.cz

IV.

Jak dlouho se Vaše osobní údaje uchovávají?

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle však 5 let.

V.

Kdo má k osobním údajům přístup? (seznam zpracovatelů)

 1. S Vašimi osobními údaji je vždy nakládáno s respektem a úctou a tak je nikam nepředáváme ani nesdělujeme třetím osobám.
 2. Další zpracovatelé osobních údajů jsou poskytovalé mailingových služeb (Mailchimp pro přihlašování k novinkám a zasílání informačních e-maiů), cloudových služeb (Google).

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslování, šifrování.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním zpětné vlnky, nebo připojení se k Mapě potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 4.4.2020.

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER