Vyberte stránku

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

Zníme společně každý den ve 11 a ve 22 hodin. Připojte se!

(Opakujeme nejméně 9x a pak každý podle toho, jak ho rozezní jeho Moudrost. Klidně celý den.)

PŘEDÁNÍ MANTRY ZÁŘIVÉHO LIDSTVÍ

20.3.2020 v rámci oslavy Rovnodennosti byla touto nezvyklou virtuální cestou předána Mantra Zářivého Lidství. Je to pro Vás všechny.
Nejen že uzdravuje, ale také pomáhá při zrozování člověka do nové doby.
Tímto zpívá Sofie a každý z nás písničku porodu nového člověka Bytosti zvané Lidstvo
pro rovnocennost všech pěti ras. (viz 13. Vhled)

Na základě slov Sofie S. v Přímém Přenosu 8.11.2020 bylo slovo “vzdor” proměněno za slovo “bol”.

Mantra Zářivého Lidství předávaná pro Vás touto netradiční cestou…

Mantra Zářivého Lidství s výkladem a věnováním

24.3.2020

3.4.2020

Mantra Zářivého Lidství v přímém přenosu

Vysvětlení k Mantře Zářivého Lidství a další aktuální inspirace

24.3.2020

24.3.2020

Brána Zdraví – Corona 22.
Početí, lidství, sdílení souvislostí

3.4.2020

6.11.2020

10.1.2021

12.5.2021

3.8.2021

3.8.2021

Sofie: “8.11.2020 proběhl na Letohrádku Hvězda “Slovanský” Rituál.Sofie spolu s Idou tam byla přivedena a zazněl tam poprvé veřejně zpěv tohoto textu, i skrze zněné slovo propojení Hvězd a Země. Mystická Svatba toho, co je nahoře s tím, co je dole. Slovníkem různých tradic by se to dalo nazvat různě, to podstatné je, že se TO stalo. Vysvětlení a poznání, ať se otevře uvnitř každého z Vás Vaším slovníkem, který je pro Vás srozumitelný.

NEJDE O LPĚNÍ NA ČESKÉM NÁRODĚ ČI ČESKÉM JAZYCE,
JDE O SLYŠENÍ ZVUKU SKUTEČNÉ RODNÉ ŘEČI – ŘEČI, KTERÁ V KAŽDÉM Z NÁS ZNÍ BEZE SLOV.”

Souzněme…

8.2.2021 Letohrádek Hvězda, Tamara Melissa

29.6.2021 jsme slavili výročí přinesení a přijetí
Mantry Zářivého Lidství.

V den výročí byla Darjou umístněna Mantra Zářivého Lidství v Chrámu Avalokitešvary a Kuan-jin na Bali.

Elisabeth Haich

Selvarajan Yesudian

E. a M. Tomášovi

J. Vacek

A

Osho

Shri Anandi Ma

Čhögyal Namkhai Norbu

Vše, co je konáno – konám,
by nebylo bez spojení a vděčnosti
k těmto “mým – našim” Mistrům
linie Ne-duality

Sofie

Ať tato mantra zní celým světem a přináší svobodu a vědomý Život všem… dospělým i dětem.
Šiřte ji dál… Srdcem, autenticky, jak Vás vede Vaše Moudrost…
V tomto nelehkém čase… kdy se Srdce spojují…
Ji pro opravdové Zdraví všech cítících Bytostí věnuji.

Sofie K. Sarras

2014, Indie, Ramanašrám, Tiruvannmalai

Sofie K. Sarras

5.3.2020, Brána Zdraví – Corona

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER