Vyberte stránku

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

VÍTEJME VE SPOLEČNÉM DECHU

Speciální Přímý Přenos
Přátelé, Sofie S…
O Mílé Tomášové

V úctě, radosti a spojení odkazujeme na http://www.avatar.cz/page.html?id=4

Míla Tomášová

Míla Tomášová a František Drtikol

Míla a Eduard Tomášovi

Footlight Parade (1933) – Human Waterfall

Možná, kdybychom si více všímali hodnotných odkazů, které nám nechali předchozí generace, nemuseli bychom v Přítomnosti prožívat tolik utrpení.
Nebo že by v předešlých generacích Třpyt Prázdna nebyl?

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER