DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

SOFIE S… VÍTEJME VE SPOLEČNÉM DECHU
3.4.2020

Tak jako dub nemůže být pampeliškou, ani pampeliška nemůže být podbělem a přesto všichni rostou jednou tvořivou silou a ve své jedinečnosti se nechají růst … tak i ve mně přetrvává jasnost spojení se všemi Bytostmi. Cítím se velkým NEVÍM, z kterého samovzniká každý následující krok. Tak, jak jsem vedena od svých 12 let … jen nyní mohu vnímat i porozumění…

Pozoruji, jak se svět hýbe, pozoruji pohyb různých aktivit … a pozoruji, jak mi nejde se připojit k proudům, které v sobě nesou otisk “my lidé to uděláme, zachráníme, vybojujeme, zvítězíme, otevřeme … to”. To Co? TO, které je otevřené, nenásilné a nelpějící? Bezejmenné, nepočaté, nezrozené, nezaniklé? To potřebuje zachránit? Virus musí být zabit? Vládnoucí třída sesazena? Chudá třída povznesena? A KDO to udělá? Inkarnuji se na tuto planetu dost dlouho, abych viděla, že takto to nefunguje. Byla jsem v tělech císařských, žebráckých, rolnických, mnišských, karmelitských, spisovatelských, uměleckých, mučených, velebených, akademických … a vím, že takto to nefunguje… tlakem, násilím, stavy vyvolenosti … NE. Vnímám velkou křehkost a OPATRNOST. Podle posledních dní vidím, jak mnohá ze slov a čistých Záměrů jsou křivena do představ myslí, které chtějí mít kontrolu, vládnout a otevírat brány … čeho? Jaký je rozdíl mezi nevědomou a svatou myslí? Co by řekl Ramana Mahariši? Moje zkušenost je, že žádný. Obě chtějí kontrolovat místo se odevzdat, rozplynout se v nelpění … což SAMO O SOBĚ PAK TVOŘÍ. A jde to bez tlaku, bez strachu z přežití, bez boje … V INTEGRACI, V UVOLNĚNÍ. 

Píši to ve velkém respektu k Cestě každého. Dlouho jsem byla V TICHU, TICHEM … pro vztah s tělem, ve zkoumání zdraví … skutečného ZDRAVÍ. 

Není mi dáno dál hrát hry na dobré a zlé a proto přeji všem JASNOST a rozlišující moudrost do každé činnosti. 

Včera jsem mluvila s vodami Země … jsou šťastné ze zastavení člověčí pýchy. Světské … ta duchovní má ještě velkou moc… Jsme lidské Bytosti a máme zde své jasné místo, roli. Jsme součástí. Naší úlohou není měnit svět, ale prohlubovat se v Poznání sama sebe. Reakcí na boj bude vždycky boj. Ať už světelný, nebo jiný. 

Jsem aktivní, ano … JE TVOŘENO …

Tak jako dub nemůže být pampeliškou, ani pampeliška nemůže být podbělem a přesto všichni rostou jednou tvořivou silou a ve své jedinečnosti se nechají růst …tak i ve mě přetrvává jasnost spojení se všemi Bytostmi.

BRÁNA ZDRAVÍ – opakujeme
PRO ŽENY

Soucit, Láska… A co Nenásilí a Pomíjivost?
Výzva k Moudrosti – otázky na tělo 

My, lidské Bytosti, pokračujeme do dalšího cyklu roku. Co nás čeká? Jenom za posledních 7 dní je vše jinak. Třeba mé neplánované předání Mantry Zářivého Lidství ve virtuálním prostoru. Nevídané! Pro mne, která jsem Facebook free, do včerejšího dne nemožné. Avšak i na Facebooku jsou lidé.

Zpráva od Mámos – osvícených Mužů kmenem Kogi

Vloženo po dohodě s J. Duškem a divadlem Kampa.

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER