DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

VÍTEJME VE SPOLEČNÉM DECHU

Sofie S… Ze Života…
s Moudrostí – IKIGAI, otázkami na dětství, odvahu a “NEZAPOMENUTÍ”…

Otázky a odpovědi… třeba inspirující pro projev skrytých smyslů i nesmyslů ve Vás, skryté Moudrosti v dětských tělech… přetrvávající v odvaze až… do stále.

26.4.2020

… ČASEM A PROSTOREM…
někdy jsou naše kroky vedeny do míst a my nevíme. A uplyne několik let a smysl se začne sám vyjevovat. Odevzdat se tomuto Prvotnímu Pohybu v „nevím“, je projevem Moudrosti… Je pohybem Tvořivé Síly. Mějte odvahu odevzdat se tomu Pohybu, i když se to jeví často bláznivě, je to Pohyb Štěstí.

Jak to souvisí s 5.3.2020, 13. Vhledem a vším řečeným na Velikonoce 2020?

Jaká je souvislost s tzv. “druhým příchodem Krista”?

Co je ukryto ve větě: Opakování je Matka Moudrosti a Otec Růstu?

Jak to souvisí s fraktální myslí?

2.5.2011!!! Francie – Saint Maxim
Pouť po stopách M. Magdalény

2.5.2011!!! Francie – Saint Maxim
Pouť po stopách M. Magdalény

2.5.2011!!! Francie – Montségur
Pouť po stopách M. Magdalény

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER