Vyberte stránku

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

JAK ŽIVOT ŽÍT?

Jak spolu souvisí Brána Zdraví s návrhy Joe Dispenzy?

Brána léčení – Corona
+ slova textu Chvalozpět Početí, Soucitu

23.3.2020

Brána léčení – Corona

5.3.2020

Brána léčení – Corona 2 – Prohloubení

14.3.2020

Brána Zdraví – Zněné Slovo
Chvalozpěv Početí, Soucitu

Meditace Corona
Brána Zdraví

Meditace Corona
Dech Kosmického Prostoru

24.3.2020

18.3.2020

23.3.2020

Spojení se zá-zrakem znamení Corony pokračuje… 5.3., 18.5., 7.6., 13.7.2020

13.7.2020

Sofie: “8.11.2020 proběhl na Letohrádku Hvězda “Slovanský” Rituál.Sofie spolu s Idou tam byla přivedena a zazněl tam poprvé veřejně zpěv tohoto textu, i skrze zněné slovo propojení Hvězd a Země. Mystická Svatba toho, co je nahoře s tím, co je dole. Slovníkem různých tradic by se to dalo nazvat různě, to podstatné je, že se TO stalo. Vysvětlení a poznání, ať se otevře uvnitř každého z Vás Vaším slovníkem, který je pro Vás srozumitelný.

NEJDE O LPĚNÍ NA ČESKÉM NÁRODĚ ČI ČESKÉM JAZYCE,
JDE O SLYŠENÍ ZVUKU SKUTEČNÉ RODNÉ ŘEČI – ŘEČI, KTERÁ V KAŽDÉM Z NÁS ZNÍ BEZE SLOV.”

Dr. Joe Dispenza
5 kroků jak změnit život

Přeložila: Ida Sára Keltnerová, www.idasara.cz

Ahoj všem,
tady je Dr. Joe Dispenza.

Chtěl bych věnovat chvíli tomu, abych Vás naučil základní nástroje, abyste začali měnit svůj život. Když investujete do sebe, investujete do své budoucnosti.

1) Odpojte se od Vašeho světa
Číslo jedna. Věnujte čas tomu, abyste se ve svých zaneprázdněných životech odpojili od Vašeho světa. Vypněte telefon, vypněte televizi, vypněte počítač. Posaďte si své tělo na pár minut, zavřete oči. To byl bod jedna.

2) Dýchejte a vystřeďte se
Číslo dva. Nadechněte se a vystřeďte se. Když zaměřujete svou pozornost do přítomného okamžiku, máte více energie, s kterou můžete tvořit. Jestliže se Vaše mysl zajímá o předvídatelnou budoucnost nebo o známou minulost, to je normální, jen si to uvědomte a pokračujte dál v usazování se do přítomného okamžiku. Když jste v přítomném okamžiku, jste nejvíc tvořiví.

3) Vytvořte si své budoucí já  
Číslo tři. Zeptejte se sebe: „Můžu být definován vizí budoucnosti místo vzpomínkami (pamětí) z minulosti? Co ve svém životě chci?“ A dejte si čas odpovědět na tuto otázku. Jak začnete kontemplovat a přemýšlet o odpovědi na tu otázku, tak měníte svůj mozek. Když zapisujete (vypalujete) do mozku nové sekvence, schémata, kombinace, tak to je počáteční krok ke změně Vaší mysli.
Dále. Rozhodněte se o emocích, které cítíte, když začínáte tvořit tuto budoucnost a učte své tělo emocionálně, jak ta budoucnost bude cítit (jak cítíte tu budoucnost), a nevstávejte, dokud nezačnete cítit ty emoce

4) Nacvičujte (opakujte si) své nové já
Další krok, krok číslo čtyři. Opakujte si ve své mysli, kým budete, až otevřete oči. Věci, které musíte udělat, volby, které musíte učinit, kroky, které musíte udělat, opakujte si to znovu a znovu.

5) Nechte odejít své minulé já
Číslo pět. Nemůžete jít do budoucnosti, pokud se budete držet biologie své minulosti. Rozhodněte se, jaké myšlenky si nemůžete vzít do své budoucnosti, napište si je. Myšlenky jako nemůžu, je to moc těžké, nikdy se nezměním, začnu zítra, co je se mnou v nepořádku, je to chyba někoho jiného. Rozhodněte se, jaké chování, jednání, jaké nevědomé zvyky musíte změnit, jak mluvíte, stěžujete si, obviňujete, hledáte si výmluvy, litujete sebe sama? Prostě se staňte velmi vědomí si těchto druhů chování, v kterých nikdy nebudete vědomě pokračovat.
A nakonec, musíte se rozhodnout, které emoce už nepatří do Vaší budoucnosti. To znamená, jestliže chcete být bohatí, tak si nemůžete vzít nedostatek, jestliže chcete být zdraví, nemůžete si vzít nejistotu nebo strach, musíte začít nastavovat své tělo ve Vaší mysli.

Když toto budete dělat každý den, Vaše osobnost bude tvořit Vaši osobní realitu, a Vaše osobnost je tvořena tím, jak myslíte, jak jednáte a jak cítíte. Změňte jakoukoli z těch věcí a změníte svůj život. A začněte měřit (sledovat) vliv (výsledky), které jste způsobili (zapříčinili).

Zkuste to.

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER