Vyberte stránku

Rituál ZDRAVÍ – VODA VODĚ – ŽIVO TĚLO

21.06.2021

Ve starých tradicích se Zřeci, Prorokyně, Vědmy, Šamani, Mistři, Dákiní… je jedno, jaké slovo zvolíme, vždy jde o Ty, kteří jsou Probuzení… dokázali pohybovat Vědomím skrze čas a prostor. Dokázali putovat Dimenzemi a dokázali přinášet to, co slouží ostatním Bytostem, lidem pro rozpomenutí si na harmonii. Používali k tomu různé způsoby, jak tyto zprávy, Dary přinášet. Je to Dar a zároveň je to Služba, neznamená to však povinnost pomáhat. Vždy, ve zdravém projevu, jde o projev Souladu s Universem. To, komu taková Bytost slouží, je Universum a lidská Bytost jako projev Universa.
Je-li lidská Bytost v odporu či popírání tohoto spojení, nelze víc, než být Soucitem. Nelze pomoct tomu, kdo sám nechce. To by bylo proti Řádu Universa.
Zde máte video a text, které jako všechny předešlé přináší možnost probuzení a rozpomenutí se na sebeléčící – tvořivou – sexuální sílu. Naslouchání je živoucím Rituálem pro dobu tohoto Slunovratu a Svatojánské noci (2021). Každé slovo je přinášeno z elementu Prostoru (éter), Řeč Dákiní je zde zaznamenána. Nasloucháním si můžete v oslavě prožít Váš osobní Rituál, propojení s vodou uvnitř i vně. A díky vodnímu trigonu (který jsem zřela už v čase Letnic) se můžete vnořit do Moudrosti vod ve Vás, do vnitřní síly, kterou je již třeba začít projevovat. Tato síla má transformativní schopnost ničit, proměňovat vše, co neslouží Životu, a také tvořit, vytvářet zdravý Život, je projevem Prvotního Pohybu, Zvuku a Moudrosti.

Propojme se tedy skrze vnitřní i vnější vody do harmonie, Řádu Universa.

Víte, co vlastně je obsahem slova, Rituálu Křtu? Po mnoha Životech a 52 letech tohoto Života, mi byl ukázán skutečný význam a obsah tohoto Rituálu. Porozumění mi předal element Vody a Já se o tuto zkušenost s Vámi ráda podělím při osobních setkáních, buďte odvážní a až se uvidíme, ptejte se. A dovolte si zorganizovat setkání se Mnou, s Námi, u Vás…

Člověk je Bytost cítící – nejen ohnivá, UVOLNĚNÍ je její součástí. Dovolme si ve svém Životě, těle, řeči i mysli vytvořit prostor pro UVOLNĚNÍ. UVOLNĚNÍ je aktivita, je to lidská velká práce. 
Tento text jsem pro Vás z elementu Vody přinesla 21.5.21 a nyní 21.6.21 ho pro Vás zvěřejňujeme.

Děkuji Ochránci Početí, Soucitu a Všem Mistrům Neduality, bez kterých bych já nebyla Já, a JÁ nebyla jÁ.
Věnuji pro Osvícení a Realizaci Všech cítících Bytostí.

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.