Vyberte stránku

CHVALOZPĚV NEPŘIPOUTANOSTI

24.03.2022

Tento text vnímám jako vrchol předcházející etapy mého Života. Zveřejňuji ho v datumu, který je hluboce vepsán v mém Srdci. Obsah, význam, studování a realizace tohoto textu přináší pro každou Bytost nejhlubší formu Svobody – Osvobození.

Když se tato písmena materializovala v Prostoru a mně bylo dáno je přečíst, přijmout a vepsat, vnímala jsem jejich nedozírný vliv. Proto je vnímám jako vrchol “mé tvorby” v úrovni Řeči – Písma. Vím, že cokoli dalšího už bude vždy jen doplňovat tento text.

Přijměte jej tedy jako věnování pro Osvobození Všech cítících Bytostí a šiřte jej v tomto Duchu dál.

Nová etapa mého Života začíná a přeji si, ať se Láska, Soucit manifestuje co nejvíce ve Všech lidských vztazích. Lidská inkarnace má obrovskou hodnotu a je jen na nás, jak ve vztazích zacházíme sami se Sebou, s druhými na úrovni těla, řeči i mysli. Svoboda Bytostí není ve vzdálenosti či blízkosti, je ve schopnosti vnímat se křišťálově… třpytit se… zářit… pulsovat… a takto se projevovat ve vztazích k Sobě a k ostatním. K tomu nás vede celá celosvětová situace.

Sofie K. Sarras

Milovaný Mistr Chogyal Namkhai Norbu Rinpoche

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.