Vyberte stránku

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

ČLÁNEK SE ZARUČENOU
MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTÍ 4 ROKY

SOFIE SARRAS

Tento rok – 2018 – více než kdy jindy (a ještě rok 2019, 2020, 2021, 2022) platí intenzivně ZÁKON VYROVNÁNÍ, chcete-li zákon karmy, zákon rovnováhy (všimněte si, že nepíši zákon trestu, neboť se soudy a tresty nemá tento zákon nic společného). 

Zákon, který není zanesen v žádném lidském zákoníku, není součástí žádné ústavy, přesto naprosto nekompromisně funguje. Přežívá epochy lidských dějin.

Dá se říci, že je, děje, dějiny… dokonce tvoří.

Tento zákon se prostě děje. Děje se prostě. Ano. Zákon rovnováhy tím, že se děje prostě, ve své prostotě, obyčejnosti… stváří dějiny lidstva. 

Tento, prožíván nevědomě, je mocným až drsným nástrojem, jak je udržován tok ŽIVOTA. ŽIVOTA ŽIVÉHO, ne života dle lidských “představ”. 

Prožíván vědomě, je nástrojem osobní = individuální i kolektivní transformace. 

V této vývojové evoluční epoše přímo nástrojem transcendence. 

Jedinec ve své individualitě je přímo konfrontován se stabilitou svého místa ve vnitřním i vnějším světě. To vše, aby bylo JASNO, zda jedinec je ZDRAVOU BUŇKOU ORGANISMU ZVANÉHO LIDSTVO. Překračuje se tím rámec současného vnímání, rámec vnímaných souvislostí, rámec návyků. Jak vnímat? Kdo je člověk? Kdo je lidstvo? JAK FUNGUJEME? JAK ŽIJEME? Staré paradigma obsahů a pojmů vnímání, cítění, myšlení, mluvení, prožívání SE ROZPADÁ.

JSME V KAŽDÉM OKA-MŽIKU VEDENI KE ZMĚNĚ PERSPEKTIVY PROŽÍVÁNÍ ŽIVOTA. KE ZMĚNĚ ZPŮSOBU NAHLÍŽENÍ, ZKUŠENOSTI – CO, KDO JE ČLOVĚK, JAK FUNGUJE. CO OPRAVDU POTŘEBUJE – CO ZNAMENÁ ŽÍT, CO ZNAMENÁ ŽIVÝ ČLOVĚK. V těchto souvislostech je třeba vnímat kontext našeho každodenního, každoročního, každohodinového, každominutového, každovteřinového, přítomného jednání, mluvení, naslouchání, myšlení, cítění, vnímání, vyzařování. Kontext našeho ROZHODOVÁNÍ SE, KONTEXT NAŠÍ VOLBY: Jak se projevovat, jak se hýbat, chovat, jak mluvit, jak mlčet, jak naslouchat, jak vnímat, jak cítit, jak dýchat, jak hledět…jak milovat…jak, jak, jak… Jak říci ano, jak říci ne…

JAK PROJEVIT JASNÁ STANOVISKA ZE STABILITY SVÉHO MÍSTA V ŽIVOTĚ. 

V KONTEXTU SOUVISLOSTÍ, KTERÉ JSME SI VYTVOŘILI. AŤ VĚDOMĚ ČI NEVĚDOMĚ. MÁME ODPOVĚDNOST. 

Neboť člověk je člověkem tím, že z Podstaty je Bytostí moudrou. A proto právě člověku byl dán DAR MYSLI, myšlení, CITU, cítění, ŘEČI, mluvení a naslouchání, TĚLA, pohybu a chování. DAR SEBEREFLEXE, RETROSPEKTIVY, SOUCITU.

Aby člověk s tímto DAREM jako s DAREM ZACHÁZEL. Zacházel s ním jako s Darem daným, darovaným. Darovaným Bytosti MOUDRÉ, ODPOVĚDNÉ.

Lidstvo však odchází od tohoto Daru. Odchází do nepřijetí, do neodpovědnosti. Do neodpovědnosti za tento Dar. Do neodpovídání = neschopnosti projevovat se jako člověk moudrý. Do odpojení se od Podstaty Člověka i všech výše jmenovaných Darů.

Místo, aby se zacházelo… odchází se od něj. Zacházelo se, jako zachází Slunce každý večer. V klidu, uvolnění, však aktivně. Jako moudrý člověk, který zachází do hlubin niterných. ČLOVĚK NESOUCÍ ODPOVĚDNOST ZA TVOŘENÍ Z DARU MYSLI, CITU, ŘEČI A TĚLA MU DANÉMU. AŤ VĚDOMĚ ČI NEVĚDOMĚ, MÁME ODPOVĚDNOST. 

ODPOVĚDNOST K INOVACI. NA PRVNÍM MÍSTĚ K INOVACI VNÍMÁNÍ, MYŠLENÍ, CÍTĚNÍ TOHO, KDO JE ČLOVĚK. Až pak rodina, výchova, školství, firmy, kultura, sociální sféry, náboženské otázky, vědecké výzkumy, expertízy. TO VŠE, TOTIŽ, BY NEBYLO, KDYBY NEBYLO ČLOVĚKA.

Takže znovu, z novu (fáze rytmu Luny)? Tento rok – 2018 – více než kdy jindy (a rok 2019, 2020, 2021, 2022) platí intenzivně ZÁKON VYROVNÁNÍ. Člověk bude nucen projít proměnou. Proměnnou? 

(WIKIPEDIE: Proměnná je v programování označení pro identifikátor (symbolické jméno), které uchovává určitou informaci při běhu programu. Proměnná může nabývat známých nebo neznámých informací, které se nazývají hodnota…)
Člověk bude nucen touto proměn(n)ou PROJÍT. 

Sepsala 13. 11. 2018 Sofie Sarras, v nejhlubší úctě ke všem Bytostem a ve spojení s Mistry Neduality, bez nichž by nebylo napsáno ani jediné slovo zde. Měsíc po hluboké promluvě Prof. Liptona v Praze. 47 dní po “odchodu z těla” vzácného Namkhai Norbu Rinpocheho, tibetského Mistra Dzogchenu. Den, měsíc a rok po záchraně života dcery a vnuka při náročném „císařském“ porodu. Právě TEĎ, po… “po”krocích lidstva, dějin evoluce.  

 

(Tento text je možné šířit dál, s uvedením autorky a odkazem na zdroj v nezkrácené, nezměněné podobě.)

Přečtěte si: 13. VHLED – šamanská cesta za souvislostmi, léčení lidských Bytostí, vytváření zdraví a bezpečí

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER