Vyberte stránku

K PAMÁTCE HANY ZAGOROVÉ

28.08.2022

🔔 Poslední rozloučení s Hankou Zagorovou – středa 31.8.2022 11-17 hodin, divadlo Kalich, Praha. 🔔

Co se stane, když zemře – odejde Bytost, která měla vliv svým životem na hodně lidí? Přemýšleli jste někdy nad tím? Co se stane, když je taková Bytost nejen umělkyní, ale i zářící Láskou?

V sobotu 27.8.2022 bylo novoluní. Vliv luny, kdy každý z nás se může podívat na samotnou Podstatu Sebe. Na Podstatu, která není ovlivněná žádnými světly. Luna zrcadlí náš nejhlubší stav a z tohoto stavu, Podstaty, se manifestuje celý projevený svět. To Vy, kteří jste dlouhodobě ve spojení se mnou i s Dýcháme Spolu, prostě se Sebou, moc dobře víte. Když v takovémto okamžiku přechází na druhý břeh významná Bytost, vždy to má vliv na všechny Bytosti, kterých se kdy tato Bytost dotkla.

V pátek 26.8.2022 spustila svůj proces přecházení na druhý břeh umělkyně, velmi moudrá a pokorná Žena Hana Zagorová. Proč o ní nyní píši?

Bylo mi 11 let, kdy jsem se dostala vědomě do stavu mimo tělo. Týden jsem byla v horečkách a nad ním a přijímala toto Poznání: “Nejsem jenom toto fyzické tělo. To, že ho mohu pozorovat, znamená, že jsem ještě něco dalšího, než jen fyzické tělo.” O této zkušenosti jsem mluvila či psala již mnohokrát. Nyní bych ráda toto propojila v kontextu mého vztahu k Hance Zagorové. Nikdy jsem ji nezažila v osobní blízkosti, ani jsem nebyla přivedená na žádný z jejich koncertů, avšak její písně, její hlas jsem velmi silně vnímala v našem domově, zejména po tomto zážitku. Zněly u nás její písničky a zejména některé z nich měly vliv na celou naši rodinu. Jak už to u písniček bývá. Troufám si říct, že vlastně všechny zvuky, všechny písně, které si pouštíme do našich uší, do našich domovů, do našeho nervového systému, nás trvale ladí, ovlivňují, vytvářejí vibrace, které formují naše názory, naše přesvědčení, naše pohyby… způsob, jak budeme žít náš život. Navazuje se to na zkušenost Duše, na zkušenost naší vnímající mysli a formuje nás to. Uvědomujeme si to?

Mám hluboký zážitek ze včerejšího dne (27.8.2022), kdy jsem si z perspektivy mé současné životní zkušenosti uvědomila následující.
Bylo mi 13 let a hlas Hany Zagorové zněl naším domovem. Každé slovo, každá písnička, která se mnou rezonovala, byla vlastně modlitbou. Psal se rok 1981-2! A v té době v naší republice nebylo možné veřejně znít modlitby. V té době v naší republice nebylo možné vysvětlovat, osvětlovat Podstatné. V té době v naší republice veřejně nerezonovala vibrace Svobody.  Byla to doba, kdy to Podstatné v naší republice žilo ve skrytu. A přesto z hlasu této Ženy jsem cítila proudící Lásku, proudící svobodu. Cítila jsem, jak ve mně rozeznívá vzpomínku na něco, pro co jsem neměla dostatek slov, avšak cítila jsem To. Také si uvědomuji, že i když se mnou o Tom nikdo nemluvil, moc dobře jsem vnímala, že z hlasu této Ženy zní “něco navíc”. Věděla jsem, že tato Žena má kontakt s dimenzí, která je mi tolik známá. Slyšela jsem To z jejího hlasu, ale… NEMĚLA PRO TO SLOVA! Ta hloubka, která vibrovala skrze každé její slovo, písmeno, zvuk, mi přinášela naději, přinášela pocit odvahy, přinášela hluboký pocit souznění a smyslu života: “Pokorně a zároveň odvážně, živě, divoce a přitom kultivovaně projevovat to, kým jsem.” Rozrezonovávalo to ve mně touhu žít, touhu tvořit, touhu se veřejně projevit pro Nejvyšší Dobro Všech cítících Bytostí. Takový vliv tato Žena měla na můj teenagerovský-slečnovský vývoj.

13leté Bytosti, Bytosti, kterým se aktivuje hormonální systém, mají velkou touhu, znovu v rytmu jejich růstu, slyšet odpovědi na velmi hluboké otázky:
“KDO JSEM? KÝM JSEM? CO TADY DĚLÁM? ODKUD JSEM PŘIŠEL?… CO JE SMRT, CO JE ŽIVOT A HLAVNĚ CO JE SEXUALITA, CO JE UKRYTÉ ZA TOUHOU PO MILOVÁNÍ?”
Je za tím velký příběh toho, co se děje fyzicky s tělem teenagerů, co se děje s jejich hormonální soustavou, co se děje s vnímáním sama Sebe. Jak moc je tento čas důležitý… a podceňovaný. Jak podceňovaná je hodnota lidských Bytostí! A co s tím uděláme?
Uvědomíme si, jak velký vliv svými slovy, písmenky a zvuky na Sebe máme a přijmeme za to odpovědnost.

Uvědomíme si, jak velký vliv svými slovy, písmenky a zvuky na Sebe máme a přijmeme za to odpovědnost.

To mi celé včera došlo. Díky současné zkušenosti ženy, matky, babičky, té, která ukazuje skryté síly života, se po spirále objevila tato hluboká vzpomínka na mých 12-13 let. A obrátilo to mou pozornost k Bytostem v tomto věku. V obrovské modlitbě a přání, ať i oni mohou být v kontaktu s takto znějící hlubokou Moudrostí.

V čase, kdy celý svět se proměňuje, je odpovědností každého z nás být v kontaktu každý sám se Sebou, s tou nejhlubší Podstatou Sebe a zrcadlit ji ostatním.

Být ve frekvenci, která přináší tu obrovskou odvahu žít, obrovskou odvahu být Láskou a z toho konat. Tak, jak to konala Hana Zagorová (zajímavé, že když teď píšeme tyto řádky, pokouší se mi dovolat blízké Bytosti, jako kdyby cítily závažnost psaného a chtějí se připojit). S úžasem jsem si uvědomila svou vnímavost ve věku 12-13 let a dál. Odchod Hany Zagorové mě ještě více obrátil k přiznání hodnoty své vnímavosti a citlivosti. K Lásce, kterou nyní vnímám sama k Sobě ve svých 12-13 letech. K té mladé slečně, které bylo jasné, že v hlase Hanky slyší kontakt s Bránou, za kterou jsou vpuštěni jenom Ti, kteří mají odvahu vnímat smrt, vnímat bolest, vnímat nemoc, vnímat opravdový Život. Ti, kteří přijímají tuto okolnost, avšak rozhodnou se stále projevovat, že jsou Láskou, že jsou v souladu se Životem. Nebojují s Životem, nechají se Životem nést, vést. Přijímají okolnosti a konají jako Láska, zní jako Láska, jdou si za svým, bez potřeby slávy, avšak v upřímnosti sama k Sobě. Prostě žijí naplno. Včera jsem pocítila, jak moc jsem byla obdarovaná ve svém teenagerovském věku. A jak hluboce to rezonuje se zkušenostmi, s “mým” vnímáním Mystiky, Advaity i Dzogčhenu. Dnes pro to nepojmenované mám i slova a jsem šťastná, že mohu mluvit i psát. To podstatné je, že vnímám, ODKUD MOHU ZNÍT.

Kvůli tomu, aby lidská Bytost zažívala tento stav, nemusí prožívat nemoc, bolest, utrpení. Stačí se otevřít Lásce. Stačí opravdu milovat… stačí mít odvahu žít. A pak se stane, že Život sám vytvoří takový obraz, který je pro Nejvyšší Dobro Všech Bytostí. A někdy to může být i obraz bolesti… Někdy to může být obraz slávy. KDO VÍ?

Když přechází na druhý břeh Bytost, která má takový vliv na velké množství lidí, děje se aktivace, děje se Přenos. Děje se Přenos Lásky, děje se Přenos Svobody. Čím víc se v té chvíli otevřeme této Svobodě, Lásce, opravdovosti, Soucitu, tím víc můžeme poznat, kým jsme. Poznat, že jsme Tím vždycky byli, poznat, že Tím jsou všechny Bytosti, tím víc můžeme být Láskou v každém okamžiku našeho Života, v přítomnosti, minulosti i budoucnosti. Tím víc jsme skutečně svobodní.

Právě teď můžeme navrátit sami Sobě hodnotu.

Přeji Všem, ať se všechny naše smysly, tělo, mysl i zvuk přeladí do frekvence Lásky, do frekvence Soucitu, do frekvence Svobody. Ať víte, že To je to nejkrásnější, co můžeme Sobě i druhým darovat.

Děkuji Ti krásná Bytosti Hanko Zagorová, živoucí Lásko, za opravdovost a odvahu, kterou jsi mě stejně jako moji rodiče, jen jiným způsobem, obdarovala. Včera mi to celé došlo. Přijímám vše, co ke mně patří, a vše věnuji pro rozvoj Lásky a Soucitu ve Všech cítících Bytostech.

🔔 Přejeme Ti všichni, kdo píšeme i čteme tyto řádky, Svobodu i v dalších dimenzích Tvé Cesty. 🔔

💎
A křišťály, které budeme při podzimní rovnodennosti v rámci Křišťálové výzvy věnovat Zemi, budou vkládány i na Tvou počest. I Ty jsi byla takovým zářícím křišťálem, nejen ve svém hlase.
💎

A zde máte ukázku několika písní, o kterých vím, že mě formovaly, které pro mě byly znějící modlitbou, které mi připomínaly To, pro co jsem tenkrát neměla slova.

Formovala i Vás některá z písní Hany Zagorové? Jestli ano, sdílejte s námi ve zpětných vlnkách.

Z živého Slova Sofie Sarras zapsala Darja J.

Fotoarchiv Sofie Sarras, 11-13 let – “tibetský kluk” měnící se v slečnu 🙂

Fotoarchiv Sofie K. Sarras

DĚKUJEME VÁM ŽENY ZA SDÍLENÍ FOTOGRAFIÍ

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.