Vyberte stránku

KNĚŽÍ HORA 5.7.2022

8.07.2022

Městečko Jílové u Prahy je známé svou historií zlatých štol, pobývaní významných alchymistů a také působením Eduarda a Míly Tomášových a také jejich syna Miloše Tomáše. V tomto městečku taky žije a působí Přítelkyně Ida Sára, se kterou se známe od roku 2008 a se kterou jsme měly velmi náročné karmické spojení. Moc ráda píšu minulý čas a jsem ráda, že toto období je za námi. Díky tomu, že jsme to celé prožily a vědomě prošly, došlo k vzájemnému obohacení a harmonii a mohly jsme se po dlouhé době opět společně, spolu s dalšími Přáteli (i v dětských tělech), stále v čase křišťálové výzvy, vydat na křišťálovou procházku na Kněží horu.

To, co bylo překvapující, že tentokrát se mnou neputoval balijský Zvoneček. Místo něj jsem v batůžku nesla křišťálovou tibetskou misku. V mé vnitřní vizi jsem viděla, jak je důležité, aby zvuk na Kněží hoře vycházel právě z této misky, kterou jsem v neděli 3.7.2022 omyla v čistém křišťálovém prameni studánky Kloubovka. Viděla jsem také, jaký je rozdíl mezi tvarem zvonku a tvarem misky. Nevěděla jsem, co se chce stát, avšak vnímala jsem, že pro tentokrát je tvar tibetské misky dalším pokračováním znění křišťálového zvuku. Každý z Vás si můžete uvědomit, co pro Vás znamená rozdíl tvarů zvonku a tibetské misky a dovolte si vnímat, co s Vámi uvědomění si těchto rozdílů dělá, k čemu Vás to v rámci tvořivosti a hravosti vede. Nechte se vést Moudrostí zvuku.

Bylo krásné cestou slyšet křišťálové hlasy Přátel, bylo krásné hovořit a vzpomínat na zvuky hlasů manželů Tomášových, bylo krásné touto cestou uctít Moudrost Jejich i Nás, kteří pokračujeme. Bylo krásné procházet se křišťálově-bahnitými loužemi a cítit se jako rozkvétající křišťálové lotosy. Lidský hlas zní-li respektem a úctou, zní-li vášní a hloubkou, zní-li vědomě, je TAK KRÁSNÝ, TAK NÁDHERNÝ… ❤️

Na vrcholu Kněží hory, tam, kde je místo, které miluji, kde již proběhla řada křišťálových rituálů, jsem se posadila, vzala misku do ruky, věnovala všem Elementům svazeček levandule a tichý zvuk Písně Vadžry. A pak se sama ruka začala hýbat a rozezněla tibetskou misku, došlo k hlubokému propojení s dávnou pamětí Kněží hory, Podstatou tvaru tohoto místa a to, co je možné předat slovy, zní asi takto:

“Kdyby lidé opravdu vnímali svoje tělo jako manifestaci Prvotního Zvuku, mohli by opravdu naplňovat svou funkci zde na Zemi, svou funkci harmonizace manifestovaného Prostoru, svou funkci transformátoru měnit vibraci z nižší na vyšší a z vyšší na nižší. Svou funkci ladit, souladit neharmonické na harmonické, nesouznící na souznící. Tělo člověka je transformátor frekvencí a protože to lidstvo takto nepoužívá, nerozeznívá, dochází na planetě k přetlaku energií a místo rozezněných lidských Bytostí bouchají sopky a dějí se katastrofy, aby se tlak, přetlak transformoval.
Lidé, dovolte si znít, uvědomujte si svou skutečnou funkci Vašich těl. Vaše těla jsou tvořena z Prvotního Zvuku, jsou to hudební nástroje, které je třeba stále ladit, a Vy jste na tuto funkci transformační a frekvenční “práce” zapomněli. Vzpomeňte si a rozvíjejte se v tom.”

To, co jsem nyní přenesla do slov je pouze malý díl z toho, co se stalo. Však v těchto slovech je esence celého. Celá aktivita Dýcháme Spolu a Křišťálová výzva, jež součástí tohoto poselství, neboť toto je též esence mé práce zde na Zemi. V tomto směru budou pokračovat mé kroky a veškerá aktivita do konce mého Života zde v těle na Zemi, i poté. To podstatné je, abyste znali směr a vizi, kudy je veden můj Život. Jak jistě víte, to, co je zde psáno ve formě “Já”, je “Já” pouze smluvní, protože nevím, jak jinak psát a psát o Sobě ve 3. osobě se mi nechce.

Nechť toto poselství vyvolá ve Vás to, co může, a “Já” se moc těším na křišťálovou procházku příště třeba s Vámi.

A 6.7.2022 pokračovala cesta na Karlštejn. A… o tom příště. 🙂

Oslavuji Vaši účast a tvořivost v rámci Křišťálové výzvy a ať je naše aktivita stále jasně věnována pro Realizaci a Osvícení Všech cítících Bytostí.

 

 

Z živého slova Sofie zapsala s vděčností a věnováním Darja J.

Fotoarchiv Sofie K. Sarras

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.