Vyberte stránku

MOUDROST – ZKUŠENOST – SOUVISLOSTI – OTÁZKY

19.08.2021

Varování: POZOR! Tato tři videa Vás mohou natolik přivést k odpovědnosti a obrátit k vnitřní Moudrosti, že Vy, kdo s Ní nechcete být v kontaktu, tak si tato videa nepouštějte!

V níže zveřejněných třech videích  poukazuji na zkušenosti z mého Života. Zároveň vnáším náhled z dimenze Soucitu Dákiní a jsem ve spojení s dimenzí “řecké Moudrosti”. Když je Bytost propojena opravdu s Moudrostí, nevede jí to do konání boje, soutěže, vlastnění, zneužívání, vede jí to do obratu k Podstatě – k Sebe-Vědomí. Staré kultury znaly hodnotu lidských Bytostí. A mezi lidmi byly i takové Bytosti, které dokázaly setrvávat ve spojení s Prvotní Moudrostí (třeba Sokrates).

Jejich hlas, slovo nebylo “jejich”.

“Nejsem z tohoto světa” to jsou slova, která vystihují stav těchto Bytostí. Toto však člověk nevymyslí, nevynutí si to, ani si to nekoupí. Je to stav, který pramení z Přímé zkušenosti. Ze spojení s Prvotní Moudrostí (Spanda, Pradžna, Šunyata, Mahámudra, Horovo oko, Oko orla, Tao).

Takto fungovat v současné době a mít schopnost překládat do slov současné doby, to je umění, to je Mistrovství. A Mistrovství také spočívá ve schopnosti klást otázky. Vždy však záleží, zda ten, kdo “mluví”, mluví ze stavu člověka, nebo ze stavu Přímé Zkušenosti. Podle toho jsou potom slova cestou k Osvobození, nebo k připoutanosti. Ta nejpodstatnější otázka je KDO JSEM? Chcete-li se najít v čase a prostoru, můžete si položit otázku KDY a KDE JSEM? A tím vzniká, je tvořen projevený Život, Vědomí samo Sebe manifestuje.

Otázka je součástí dialogu a dokáže, tak jak “Slovo proudí” v těchto videích, být nástrojem pro otevírání se souvislostem. Nikdo Vám neříká, jaké to je a jak to má být, Vy sami nalézáte odpovědi, Vaše Moudrost Vám ukazuje, co jste schopni vnímat, vidět a jaký je rozsah Vaší zkušenosti.

Jestliže se v tomto propojujeme, vzniká pole, které udržujeme vibraci Moudrosti. A o toto mi vždy šlo!

To je smysl mého Života. Ve spojení s Ochráncem Početí, Soucitu “chránit” ty, kteří nemohou mluvit, a spočívat ve stavu Prvotní Moudrosti.

Komunikace není jenom nauka o Slově, není to schopnost se domluvit. Komunikace v mém podání je stav, kdy skrze řeč osvobozuji sama Sebe. A z toho přichází skutečné Zdraví, skutečné léčení a skutečný vztah Vědomé a Vědomé Bytosti. Takto vnímat komunikaci je součást nového Paradigmatu, i když to předávají dávno Ti, kteří v rámci historie zde byli před Námi. Však i Moudrost sama tvořící lidská těla lidské Bytosti sama Sebe rozvíjí a “učí” v čase a v Prostoru.

Člověk je projevenou Prvotní Moudrostí.

Je Vám To jasné?
Jste sami v Sobě jasní?
Jste projevenou Jasností?
Jste Jasností?
A co Vaše děti?

“Aesculapius si povzdychl. “Tak dobře, nacvičuj si to zase na své tabulce. Až to zvládneš líp, zkusíme to znovu s pergamenem.” Zeptal se Jany: “Už jsi skončila De inventione?”
“Ano, pane,” odvětila Jana.
“Vyjmenuj šest otázek k určení okolností lidského jednání.”
Jana je znala. “Quis, quid, quomodo, ubi, quando, cur.” – “Kdo, co, jak, kde, kdy, proč.””

kniha Papežka Jana
autorka Donna Woolfolk Cross

A zde slovo, které se proměnilo v Rituál. Nechte se inspirovat…

Nejen naslouchání, ale praktické kroky, činy souvisí s tvořivostí.

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.