Vyberte stránku

PROMLUVA SOFIE K ÚPLŇKU A ROVNODENNOSTI

20.09.2021

Sofie:
Hluboce jsem se tentokrát naladila na astrologické mandaly, které nám popsala Leny, abych Vám mohla přispět svým náhledem.

Ocitáme se v čase a prostoru… v čase podzimní Rovnodennosti, která je spojována s tématem plodnosti, hojnosti, završování projektů. K těmto svátkům se vážou různé archetypy, symboly a ty mohou být pro různé Bytosti různé.
(Napadlo Vás někdy, jak je toto virtuální spojení iluzorní, že je pouhým zrcadlem niterné lidské Dokonalosti?)

Z perspektivy “mého” vnímání, z potenciálu “mé” zkušenosti, je jediným projevem hojnosti a plodnosti uvědomování se ve Třpytu Prázdna. A… propojování Bytostí, kteří si to také uvědomují a o toto stojí. A také jsou schopny a ochotny setrvávat v nepřipoutanosti na čemkoliv. Jsou schopny konat z Třpytu Prázdna. Ostatní Bytosti, a v tom je třeba mít Jasnost, se do tohoto bodu – stavu buď ochotně a s radostí, nebo neochotně a s bolestí, postupně dostávají. Každý má svůj potenciál a tempo.

Moudrost projevená skrz Leny, všímavost a její upozornění na propojení obou astrologických mandal, mne přivedla k vidění – Zření tohoto:
Nazírám vše z perspektivy “Z” Třpytu Prázdna. “Z” Tvořivé-Sexuální-Léčivé Síly. “Z” dimenze Soucitu, Dákiní. To je třeba mít stále na paměti! “Z” perspektivy koukání na souhvězdí, planety, planetu Zemi… Kosmickým Zřením. Vidím historii Lidstva a to, co planety ukazují, v opakovaných rytmech. Vidím, že Lidstvo prochází svou zkouškou schopnosti Zřít. Zřít Srdcem. Zkouškou vibrovat “čistou řečí”. Zkouškou zřít hodnotu Lidské Bytosti. Do této doby se mělo poučit a poznat, KDO JE. A tak o Sobě mluvit, VYJADŘOVAT SE – Z JÁDRA SE PROJEVOVAT.
Vidím – Zřu dobu dávné Babylonie, dobu “zmatení řeči”, dobu zapomnění na stav bez času a prostoru. Na stav SKUTEČNÉ PŘIROZENOSTI Lidských Bytostí.

LIDSTVO SE MÁ ROZPOMENOUT JAKO CELEK, NASLOUCHAT ZVUKŮM, ŘEČI MOUDRÝCH, MUDRCŮ, ZASVĚCENCŮ. TĚCH, KTEŘÍ NEPOTŘEBUJÍ DŮKAZY VĚDY, NEPOTŘEBUJÍ LPĚNÍ NA EXISTENCI, NEPOTŘEBUJÍ DŮKAZY LÁSKY… JSOU NEPŘIPOUTANÍ SAMI NA SOBĚ. LIDSTVO, KAŽDÁ BYTOST, MÁ PROZŘÍT DO SVÉ HODNOTY. MÁ SE OTEVŘÍT PŘENOSU VĚDOMÍ.
(To však není přenos informací. Informace jsou materializovaným Vědomím.)

ZŘU “NEBETYČNOU” PŘIPOUTANOST NA SLOVA, PÍSMENA, TEXTY, A TAKÉ ODDĚLENOST OD TOHO NEJPOSVÁTNĚJŠÍHO TEXTU, KTERÝ ZDE KAŽDÝ Z NÁS PÍŠE, KTERÝM JE LIDSKÉ TĚLO. LIDSKÉ TĚLO JAKO MANIFESTACE TŘPYTU PRÁZDNA. LIDSKÉ TĚLO JAKO MANIFESTACE KOHERENCE KOSMICKÉHO SRDCE.
(Uvědomujete si, že právě teď zasedá Kruh Stařešinů v Mexiku?)

Je lidským úkolem uvědomovat si zákon zrcadel, uvědomovat si vliv každé myšlenky, slova, emoce, pohybu těla, jednání. KDO A CO TVOŘÍ TENTO SVĚT. Vše ostatní se dá z perspektivy člověka na planetě a jeho hledění “ke” Hvězdám, “k” nebi, “k” zemi, “k” práci, “k” planetám vnímat jako NEPODSTATNÉ.
(Uvědomujete si, aby byl napsán tento text, tak Darja ťuká do kláves počítače na Bali? A dýcháme Spolu?)

V čase dávné Babylonie se vytvořily příčiny, které nyní nesou své důsledky. Tyto důsledky se nedají napravit, či prozřít v rámci času a prostoru. Právě pro nápravu těchto důsledků se nyní dějí na planetě Zemi okolnosti. Řešením je Jasnost ve Vědomí toho, KDO JSME a znovupřijetí svého místa v Kosmickém plánu. Končí představa oddělenosti lidských Bytostí od Kosmického PULSU a jejich iluze vyvolenosti. A tato Brána Úplňku a Rovnodennosti, celý tento Kosmický orchestr včetně nás Všech, kteří jsme hudebními nástroji tohoto orchestru, umožňuje celé toto přenastavení, celé toto znění, rozeznívání.
(Když se podíváte na obě mandaly a uvidíte, jak při Úplňku vstupuje téma a jak se do Rovnodennosti celé toto téma přesune přímo na Ascendent, nezbývá než žasnout nad Kosmickou Dokonalostí. A to už vůbec nemluvím, jaký úžas ve mně vyvolává, když vidím, jak se to celé téma pohybuje jednotlivými domy.)

Podívejte se na Sebe, jak byste se prožívali a jak byste si zorganizovali Život, kdyby se přestal měřit čas? Kdybyste dovolili cítit a prožívat, KDO JSTE. Z PODSTATY. Kdybyste dovolili prožívat Přítomný okamžik sami Sobě. Jak by vypadal Váš Život, kdybyste bez pochyb žili stav  “JSEM LÁSKA, JSEM TŘPYT PRÁZDNA, JSEM ŽIVOUCÍ KOSMICKÁ PULSACE”? A kdybyste se o toto Poznání radostně dělili s ostatními. Jaké by to bylo, kdybyste se radostně přiznávali k našemu spojení, k lidské VZÁ-JEMNOSTI.

To je výzva této Rovnodennosti, to je sklízení ovoce “Z” Třpytu Prázdna, to je sklízení ovoce v rámci času a prostoru, to je výzva z dávné Babylonie.

Toť živé SLOVO “Z” dimenze Dákiní, “Z” dimenze Soucitu.
(Uvědomujete si právě Teď Váš Dech, Vaši páteř, Vaše tělo, Vaši schopnost být vášnivou Bytostí? Uvědomujete si Vaše pohlaví? VÍTE, ŽE JSTE LIDSKÁ BYTOST, KTERÁ MÁ KOSMICKOU HODNOTU? 🤩)

Přeji Vám, ať Vaše Zvonečky zní co nejvíce nahlas, ať jste stejně zvoniví a pravdiví jako ony. A ať Vaše těla jsou tímto zvukem, křišťálovým zvukem… ZDRAVENA… A tím těla Vašich nejbližších, blízkých i vzdálených. Tak jako zní “můj” Zvonek i “mé” tři Bubny. Tak jako pro Vás zní puls “mého” SRDCE.
KDO píše tento text?
(Vnímáte, jak Stařešinové v Mexiku a 3 Stařešinky na Hvaru vnímají spojení se všemi 5 elementy, se všemi 9 dimenzemi manifestace a to vše stále věnují pro Osvícení a Realizaci Všech Bytostí?)

“Vzpomeňte si… Sofie má ve “svém” záměru zavádění pojmu fraktální mysl©, protože právě tak “Její” mysl funguje. A možná i Vaše. 😉”.

💙 A… VDECHNĚTE SE DO SEBE 💙

Slova Přítelkyně Leny Lvovské k astromandalám Úplňku 21.9.2021 a podzimní Rovnodennosti 22.9.2021

POHYB HVĚZD PODZIMNÍ ROVNODENNOSTI

Slunce v Panně – Luna v Rybách,
nezůstávat na pochybách, teď když
Úplněk zvedá vzduchu sílu (vzdušný trigon Saturn – Lilith – Mars)
vkládaje do jemnosti a řádu Panny víru
v tajemství transformace
dechem Vědomí,
v pozornost, v sílu koncentrace,
v čistotu lidského Srdce svědomí.

Ve znamení Panny
JSME nitkami dechu tkáni,
s Lunou tančí víly (Luna v Rybách)
v břiše ožívá zvuk Dračí síly.

Podzimní rovnodennost vítá Duhu,
vzdušný trigon se roztáčí ve zvěrokruhu –
točí se ve spirále, nikoliv v kruhu,
v křišťálové kráse, Srdce zachvívá se
a možná ptá se:
Kdo rozvzpomněl se v Čase?

LÁSKA stále svou silou proniká
i do náruče Času,
Spojené Srdce tryská do břicha –
volá do Těl Moudrost znějící, tvořící Krásu …
(nejen Venuše ve Štíru opozice Uran v Býku …)

Vhledem do obou mandal současně – úplňkové i rovnodennosti – mandaly splynuly a vyjevila se Hvězda ve fraktálním pohybu. Vyzdvižena je osa Střelec – Blíženec, síla proudící do Myšlenek a Zvuku, do níž zve Merkur ve Vahách nadhled a klid, Saturn s Jupiterem ve Vodnáři se Sluncem vstupujícím do Vah osvobozující JAS-nost, zrcadlící Luna v Beranu Ra-DOST. Venuše ve Štíru s Uranem v Býku odemyká „atlantsko-egyptskou“ Moudrost, Pluto v Kozorohu střeží Postupnost. Je TO v Nás…

Ve vděčnosti a v přání Štěstí zapsáno a věnováno pro Osvobození všech Bytostí 18.9.2021.
Leny

Přítelkyně Marie Šímová, Jarmila Horová

Fotografe z archivu Sofie K. Sarras

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.