Vyberte stránku

TEMNÉ STRÁNKY – SVĚT DÉMONŮ

18.08.2022

V našich aktualitách jsme Vám doporučovali zprvu bezplatný, s následnou možností zakoupení, kurz Alberta Villolda Uzdravení temné stránky. Ráda bych k tomuto vepsala pár slov.

První, co si jasně uvědomuji, že se v poslední době setkávám s vlivem slov J. Dispenzy, G. Braddena, B. Liptona a nyní také A. Villolda. To, co tyto muže spojuje, je jejich život na americkém kontinentu a také jsou všichni vědci. Jsem velmi vděčná těmto mužům, že mají odvahu mluvit, prosazovat nové myšlenky, uvědomuji si jejich vliv na kolektivní vědomí lidstva. S vděčností k nim je však ve mně i velká bdělost k jemnému pocitu ve Mně, který vnímám v oblasti duchovního Srdce, v oblasti pravé strany mého hrudníku. Jako by toto místo vyjadřovalo nespokojenost (dá-li se to tak nazvat), jako by toto místo bylo “ve střehu”. Je to pro mě zvláštní stav slyšet moudrá vlivná slova a přitom zažívat na hrudníku, v duchovním Srdci, tento jemný závan. Znám stav slyšení slov osvícených Bytostí, realizovaných Bytostí (ať už v jakémkoli věku fyzického těla) a na této frekvenci se mi tento závan ostražitosti neděje. Jsem velmi bdělá k tomuto jemňoučkému záchvěvu – chvění. Tito muži přináší “nové informace”… tak proč mám pocit, že něco není v pořádku? A přitom cítím k těmto mužům vděčnost, vděčnost za to, že mluví nahlas, že mluví veřejně, že šíří tyto informace. 

Narodila jsem se jako žena do střední Evropy, uvědomuji si Moudrost předků, uvědomuji si Moudrost realizovaných Bytostí v tomto prostoru. Uvědomuji si hodnotu sama Sebe. Uvědomuji si hodnotu vyzařování každé cítící Bytosti. A… uvědomuji si, jaký kvantový skok se stal 21.12.2012. Tak proč mi ten muž – vědec říká, že se “to – Mayský konec světa” děje až nyní?

Uvědomuji si hodnotu všeho, co prošlo skrze vysílání v rámci Dýcháme Spolu, uvědomuji si hodnotu mé školy Tanec mystické růže, uvědomuji si hodnotu tréninku Vizionářka uvnitř a vně. Rok 2014, 2015, 2016… práce s temnými stránkami Ženy. Hluboké transformační Učení, hluboká praxe, vědomé rozvíjení Soucitu v přítomných Ženách.

Uvědomuji si, jak od roku 2011 mluvím o 9 letech “těhotenství planety Země” – 9 letech doby zrání. Uvědomuji si, že o tomto “ženském” pohledu na transformaci planety od těchto mužů neslyším.
Rozeznívá se ve mně otázka, kde je zřejmý ženský princip?”. Rozeznívá se ve mně otázka, kde je zvědomována hodnota Ženy? Kde je vyzdvihována Podstata mysli?

Aha! Podstata mysli, Podstata Života… 
Vracím se ke slovům A. Villolda. muž, který se učí od Andských šamanů. Česká republika, kam tito šamané i šamanky přijíždí osobně a předávají Moudrost v tomto prostoru střední Evropy desítky let. Předávají ji přímo, předávají ji z Podstaty Sebe. Aha! Naše západní mysl chce být krmena slovy vědců, slovy odborníků. Naše západní mysl, ta největší temná stránka, démon, který není-li nakrmen, je hladový po dalších a dalších informacích. Ten největší démon chce být stále krmen. Prostor mého duchovního Srdce se ohřívá. Aha! Opravdu lze mysl, která je hladová po informacích, opravdu uspokojit? Lze mysl, která je krmená informacemi o démonech, o temných stránkách, opravdu ochránit? Co když je to celé jinak?
Vědecké pole samo Sobě těžko může přiznat svou temnou stránku, pozornost obrácenou ven, pozornost hladovou po dalším a dalším zkoumání. To je rozdíl mezi šamanem a vědcem. To je rozdíl mezi šamankou a vědkyní. Šaman, realizovaná Bytost, má mysl odevzdanou do Podstaty Universa. Vědec rozvíjí svou mysl… a tak konají zdánlivě stejné, ale není to stejné.
Moje duchovní Srdce vyzařuje klid. Ano, je třeba rozlišovat a uvědomovat si riziko nevědomosti o Podstatě mysli. Je třeba hluboce rozlišovat, zda sledováním kurzu online se opravdu rozvíjím a navracím do Sebe, či zda se tím jenom krmí hladová západní mysl.

To za Vás nerozhodne nikdo zvenku. To jenom Vy, ve své bdělosti a hluboké přítomnosti dokážete rozpoznat.

Kam je opravdu vedena Vaše pozornost?
Je vedena opravdu k Vám?

Uvědomte si svou páteř, svůj dech… dokážete TEĎ pozorovat svou pozornost? Dokážete pozorovat svou hladovou mysl, mysl vycvičenou dosahovat úspěchu, mysl čekající na kladné ohodnocení? Jak se Vám dýchá? Jak znáte své duchovní Srdce? Víte, KDO JSTE? Víte, co je ve Vás stále neměnné a co se neustále hýbe? A hýbe se to venku, nebo uvnitř? KDO má potřebu se chránit? A poslední otázka – Rozvíjíte v tuto chvíli mysl, nebo Moudrost?

Přivedla jsem Vás těmito slovy na samou hranici Vaší pozornosti mysli proto, abyste se mohli svobodně rozhodnout. Čemu věnujete pozornost? Co je důležité pro Vás v přítomném okamžiku? Bez soudů, bez hodnocení, jenom kladu základní otázky. Jste to Vy, KDO zná na ně odpověď. KDO je tou odpovědí. Tak buďte k Sobě čestní. Hospodařte vědomě se svou energií a rozhodujte se vědomě, zda to, co Vám vědci, kterých si vážím, přináší, je opravdu to, co chcete. Jestli je to to, za co chcete zaplatit. Jestli je to to, čemu chcete věnovat pozornost. Pro každého z Vás to může být úplně jinak. Důležité je, ať jste v tom vědomě, a to je To, co Vám ze Srdce přeji.
❤️ ❤️ ❤️
Ať všechna tři Srdce zřou okem Soucitu. Ať víte jasně, že VY JSTE TI, KTEŘÍ PRÁVĚ TEĎ, PRÁVĚ V TOMTO OKA-MŽIKU TVOŘÍTE – TVOŘÍME TENTO MANIFESTOVANÝ SVĚT.

A prozradím Vám tajemství.
Otázka: Víte, kdy bude západní mysl nasycená – nakojená?
Odpověď: Právě v tu chvíli, kdy bude přijata a obrácena do Podstaty mysli, do Maharišiovského VĚDOMÍ Sama Sebe.
A to je ta největší ochrana, kde mizí všechny temné stránky, kde mizí všichni démoni…
“ZA” tradicemi, “ZA” profesemi, “ZA” národnostmi, prostě “ZA”…

Prostě z… A…

Prostě ta největší ochrana zní z Podstaty mysli, z Prvotního zvuku… A…

Vy, kdož se mnou jdete společně mnohaletou cestu, a i Vy, se kterými se znám pouze chvíli, dovolte si uvědomit, že to Podstatné, ta největší Moudrost, Láska, Soucit, kterým Jste – Vědomí Sama Sebe, Je-Jste právě tady a teď v té největší síle a činnosti. Nemusíte nikomu, ani sami Sobě, dokazovat, že Jste úžasné moudré zářící Bytosti. To mějte vždy na paměti… protože žádný vědec Vám nemůže dát razítko na to, že JSTE, KÝM JSTE. Ani Vám nepředá zkušenost, že vlastně NE-JSTE. To můžete prožít v přítomnosti realizované Bytosti, avšak vždy se To ozve “uvnitř” Vás. “Zvenku” přichází potvrzení skrze spojení. To je moje zkušenost, To je ne-moje Poznání.

 

Z živého Slova Sofie Sarras zapsala Darja J.

Fotoarchiv Sofie K. Sarras

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.