Vyberte stránku

KOSMICKO-ZEMŠTÍ TVŮRCI… TVŮRKYNĚ

16.03.2022

Jsme manifestací Soucitu, jsme manifestací Lásky.
Jsme manifestací Prvotní Moudrosti, Prvotního Zvuku, Prvotního Pohybu.
…Pohybu nekonečného fraktálního kontinuálního samotvoření.
Manifestován do tvaru, jeví se celý svět… Jeví se Vesmír… Jeví se planeta Země… Jeví se elementy… Jeví se všechny říše… Jeví se lidské Bytosti… Jeví se lidské buňky. Jeví se lidské Bytosti s jejich příběhy, s jejich “osudy”.
Připoutanost či nepřipoutanost k příběhům, “osudům”, ztotožněnost s “lidským”, které se jeví oddělené od “Božského” způsobuje utrpení. Je to nevědomost o Podstatě projeveného. Je to odpojení od plného potenciálu lidských Bytostí. A může to být jinak, když si uvědomujeme Podstatu Sebe, když si uvědomujeme, že jsme Láskou, že jsme Soucitem, že jsme manifestací Tvůrčí – Sexuální – Léčivé energie v tvaru fyzického těla. Teď a tady.

Sedím na terase hotelového pokoje na Tenerife, prožívám ve stavu Přítomnosti princip vznikání i zanikání. Uvědomování si, jak v jediném okamžiku vše vzniká i zaniká. Vlny na oceánu, jejich existence i neexistence zároveň zrcadlí stav, který prožívám. Míchání vody, vzduchu, země, ohně… A… Prostor. Bez přítomnosti elementu Prostoru jakoby ostatní čtyři elementy neměly plnou funkci. A z elementu Prostoru vzniká “Universální” mysl, Buddhova mysl, Kristovství, které tvoří tento svět… manifestuje, projevuje. Být v prostoru ostrovů vulkanického původu, cítit tak blízko žhavost Země a prožívat pomíjivost lidského příběhu, je To, co vnímám, a zároveň trvalé vědomé tvoření Života.

Atlantida. Příběh křišťálových lidí, příběh propojení vodní i lidské říše, příběh spojených dimenzí, příběh spojení s Ochránci všech elementů, příběh dávných slibů i přísah, příběh kontinuity znovuzrozování. Křišťáloví lidé, křišťálová praxe, křišťálové tělo. Vadžra (křišťál) rodina. Ve stavu Všepronikající Moudrosti, Zvuku, Pohybu, čas a prostor není důležitý. Naplňuje se příběh lidství, naplňuje se příběh neposkvrněného početí, naplňuje se příběh neposkvrněného Srdce. Neposkvrněné Srdce – křišťálové Srdce, tekuté křišťálové Srdce, Srdce Světla, Srdce Duhy.
Tlukot Srdce – Jiskřivá Pulsace.

Sedím na terase hotelového pokoje a děje se truchlení. Můj partner po 7 letech vztahu ze dne na den vztah ukončil jako karmicky naplněný, nechal rychle vstoupit mezi nás jinou ženu a děje se rozpojování, oba se snažíme soucitně a láskyplně. Zároveň v sobotu 12.3.2022 si na ostrově El Hierro naplnila Přítelkyně Eva svůj osud “utonutím” v Atlantském oceánu. Její věrnost k “vodním lidem” a její věrnost Atlantskému lidu ji dovedlo do tohoto místa k naplnění cesty. Zavolala si mě, abych v tom okamžiku byla s ní a “bylo postaráno”.
Děje se ve mně uctění celé té situace. Přijímám bolest, která se ve mně děje, nechávám proudit pláč, který vyplavuje staré vzpomínky, truchlím ve velkém respektu ke svému fyzickému tělu, v Lásce sama k Sobě, v Lásce k Partnerovi, v Lásce k Přítelkyni.
A ve vděčnosti k Ochráncům, se kterými jsem ve spojení, a díky mému odevzdání se “Božskému” – Prvotnímu stavu jsem stále tady. Vnímám velkou pokoru vůči všem dimenzím. A 13.3.2022 jsem v přístavu při odjezdu zpět na Tenerife zažila vědomě kolaps, černo před očima, odkrvené ruce i nohy, tlukot Srdce, pád na zem a v tu chvíli tolik přítomná ochrana Ochránců a vnímání odplavování kontroly, která ve mně byla od okamžiku porodu. Kontrola Sebe, abych “vydržela” život mezi lidmi, abych “vydržela” tíhu této inkarnace. Tato kontrola odešla a já vnímám nevýslovnou Lásku a jemnost vůči sama Sobě, vůči mému fyzickému tělu a vnímám, jak tento “pád” přinesl osvobození – proměnil se v průlom (jako v Oshových kartách, karta průlom).
Ten stav spočinutí v Přítomnosti bez této kontroly mého Života je provázen hlubokým stavem pokory a vděčnosti. Vděčnosti za vše, co se stalo, vděčnosti i za pomoc Přátel, modlitby, za pomoc partnera, se kterým se rozcházíme.

Jsme multi-dimenzionální Bytosti a je v pořádku, když na různých rovinách se vnímáme – prožíváme různě. To podstatné, že se to celé odehrává v Nás a že je možné stále cítit Všeprostupující Lásku, Soucit – Opravdovost Života. Kromě smutku cítím také svou odvahu a jasnost následovat “Vyšší vedení” a také svou schopnost rozlišovat, co možné je a co už možné není. Je to všechno tak čerstvé a tak blízké. A přitom vnímám, jak obrovský potenciál manifestuje každá jednotlivá lidská Bytost. To je zázrak Života.

Prosím, zůstávejte všichni ve velké bdělosti k jemňounkému pohybu ve Vaší páteři, k tomu jemňounkému přílivu a odlivu, který se nepřetržitě děje v našem fyzickém těle, v našich vnitřních vodách a buďte velmi láskyplní ke své Cestě, ke svému příběhu, ke svému osudu, ať už se v něm děje cokoli… Uctěte Jej jako ten nejvyšší Dar, který jste dali sami Sobě. Má pro Vás tu nejvyšší hodnotu, kterou Vám zvenku potvrdí pouze Ti, kteří ví, že každý je každým a všichni jsou vším. A cokoli se právě děje, bez hodnocení, zda je to dobré či zlé, příjemné či nepříjemné, prospěšné či neprospěšné, je vždycky v pořádku.
Život se nedá kontrolovat ani zachraňovat, Život prostě žije a Člověk má ten Dar mysli, má ten Dar vědomě tvořit. A záleží na každém z nás, zda souhlasíme, aby tvořilo pouze to lidské, či necháme konat To CELÉ a tím se z lidského stává “Božské”.

Sedím na terase hotelového pokoje a zní mnou otázka: “KDO tady sedí?”
Vnímám tělo ve Mně, vnímám, jak každá buňka pulsuje a skrze oči, Srdce, ruce, břicho, nohy do Prostoru září Prázdno. A po tváři tečou slzy… Jaký je rozdíl mezi kapkou v moři a slzou na tváři?
Modré moře, modré nebe, modrá Přítomnost a respekt k osudu každé lidské Bytosti.

Přeji každému z Vás autenticitu a pravdivé pojmenovávání toho, co se jeví. Zjistila jsem, že vždy, když jsem pravdivě pojmenovala, v jaké situaci se nacházím, objevila se pomoc. A pomoc je všude v nás a jeví se i kolem nás.

Sofie K. Sarras
16.3.2022, Tenerife

Zapsala Darja Janíčková

Modlitba za svobodu Duše Evy Fortinové a harmonii pro celou jejich rodinu, bývalého manžela Františka a dcery Elišku a Terezku
3.(14.3.) – 7.(18.3.) – 14.(25.3.) – 21.(1.4.) – 28.(8.4.) – 35.(15.4.) a 42.(22.4.) den budeme konat modlitbu za Ně. Společně ve 22 hodin, či ještě kdykoli ucítíte. Můžeme Evě posílat modlitbu na Cestu s přáním Celistvosti, zpívat Mantru Zářivého Lidství, přát Lásku a jemnost celé rodině a cokoli dalšího, co je ve Vašem Srdci….

A přejme Sofii šťastný návrat z ostrova Tenerife do České republiky. 🍀🙏🏻

Fota z archivu Sofie K. Sarras

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.