Vyberte stránku

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

Učení Prvotní Moudrosti

Záznam z meditace 25.5.2020

Kniha Marie Magdalena Svatá Nevěsta – Tau Malachi
237.
Marie Magdalena pravila:
“Když jsou slova oddělena od Ducha Matky, ztrácejí význam.
Proto je nutné poznat Ducha Matku.
Slova mají význam pouze tehdy, pokud ji skrze ně poznáváte,
ona je však poznatelná pouze v tichu.”

238.
Marie Magdalena pravila:
“Važte slova, protože řeč je největším požehnáním lidstva
a zároveň jeho prokletím.
Svazuje a osvobozuje.
Osvobozujte svou řečí a dbejte na to,
abyste nesvazovali sebe ani ostatní.”

239.
Marie Magdalena pravila:
“Skrze mužství a ženství se odhalí velké mysterium,
ale upřímně vám pravím,
je zakryto mužskou a ženskou podobou.”

Komentář Sofie:

Sofie – Rebelka:

Tento obraz jsem uviděla v meditaci. Ženu rodící mobil. Byla u toho energie varování.
Co Vám tím chci říct? Jakou hodnotu má lidská inkarnace, lidský Život?

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER