Vyberte stránku

ZNOVUZROZENÉ SRDCE

22.05.2022

22.5.2014… Kalyani, Jílové u Prahy, velká touha věnovat se přípravě dalšího retreatu KDO JSEM JÁ?, věnovat se tomu, co přijde, abych přinesla lidem, které miluji, nové inspirace ze světa Neduality, ze světa, který je DOMOVEM každého z nás. Vnímám se, jak se snažím otevřít dveře, ale nejde mi zmáčknout klika. Chci jít na Boží skálu, tam si chci sednout a ladit se na obsah retreatu, cítím, že chce “přijít” něco nového… Opakovaně zkouším zmáčknout kliku až zjistím, že “není čím ji zmáčknout”. S překvapením koukám, kde mám ruku a zjišťuji, že nemám ani celé tělo. Otázka KDE JE MOJE TĚLO? mě dovede do pokoje, kde moje tělo leží na zemi, v ruce drží tašku, já ho spatřím a v tu chvíli se obrátí pozornost a silné bleděmodré Světlo mě velmi rychle “vcucne” do Sebe. Je to obrovská rychlost, ve které všechno zmizí, mizí i “já”, zůstává “nikdo”… zdá se, že pro mé překvapení je tvořen nový retreat právě teď, právě pro mě. Mizím ve Světle a pozoruji své mizení, své zanikání… a díky tomu, že čtete nyní tato slova, Vám může dojít, že došlo i k mému vznikání. 🙂
(13.6.2022 se připravuje více k této vzpomínce v Praze v Karlíně, více brzy v Aktualitách)

22.5.2022… Po 9 letech cítím a prožívám i s tělem Přítomnost této bleděmodré, cítím Podstatu Lásky… Moje mysl není schopná pojmout velikost celého, ani slova v jejich západní formě projevu toto neobsáhnou. Přesto je to celé prožíváno a je možné vnímat vděčnost k daru mysli, k daru času a prostoru, k daru zvuku, k daru Moudrosti, která toto vše manifestuje.
Vděčnost se samotransformuje v Soucit, Lásku a Tou jsou vyslovována a psána tato písma. To však je jiný stav, způsob, jak mluvit a psát.

A TO JE TO, PROČ JSEM BYLA 22.5.2014 NAVRÁCENA ZPĚT.

Abych došla do tohoto bodu, abych v Daru 9leté cesty mohla tomuto celému porozumět, zvědomit a a zahrnout i dimenzi fyzického těla do celého mystéria vznikání a zanikání.
Učení Moudrých z Tibetu, Učení Moudrých z Indie, Učení Moudrých z Egypta, Učení Moudrých z Izraele… Učení Moudrých z Čech.

Vnímám, jak do poslední chvíle se “dělo”, abych se 22.5.2022 cítila a prožívala celistvá. I včerejší cesta do Krušných hor přinesla završení a nalezení fyzického rodného místa, přinesla nalezení, objevení rodného domu, místa, které mně – Ženě dávalo po celou dobu mého Života sílu a pocit uzemnění. Jen já jsem o tom 52 let nevěděla. 🙂 Nalezením tohoto místa, tohoto útočiště pro moje fyzické ženské tělo, útočiště z roku 1969, je nyní kotvou v mém Srdci pro nalezení nového Domova. Nejen toho domova, který existuje za časem a prostorem, ale i fyzického hmotného domova.

Vnímám dnes naprosto nově Lásku ke Všem lidem, začínám nově cítit důvěru v to, co znamená domov. Cítím bezmeznou úctu k mým předkům, k mé rodině, k mému rodu a ke Všem přátelům i nepřátelům na Cestě. Tento stav bezpodmínečné Lásky nyní nevnímám pouze v každém písmenku, které k Vám jde, ale i naplno v mém ženském těle.

Až takto jsem schopna opravdově přijímat, PŘIJÍMAT LÁSKU I Z DIMENZE LIDSKÝCH BYTOSTÍ. To je prostě můj Život a tak to mám. Velmi dlouho, i jako malá, skrze přizpůsobování se a sebepopírání se, jsem se snažila být jenom normální Ženou, popírat svoje dary, zmenšovat se, aby mi ostatní rozuměli. Nyní chápu, že mi stejně bude rozumět hlavně ten, kdo mi rozumět chce, a koho OPRAVDU zajímá to, kým jsem, to, co přináším a to, co říkám.
Toto přizpůsobování se byl hlavní důvod bolestí a zranění Srdce. A troufám si říct, že tak je to u každého člověka, když se kvůli ostatním lidem “přizpůsobuje”, není v kontaktu se svým Srdcem, se svým pohybem, dochází k sebepoškozování se. A o tom je současný svět a já to vidím, A… zřu a tím… Přenosem Vědomí udržuji frekvenci Soucitu, udržuji frekvenci Lásky a tvořivosti i jako “Žena ze Západu”.
I “Žena ze Západu” je jenom nálepka mysli.

Děkuji celým 9 letům této Cesty, děkuji Všem, kteří mi před 9 lety fyzicky pomohli dostat se k mému rodnému místu, aby mě znovu postavilo na nohy, i když jsem tehdy nevěděla, jak moc je pro mě důležité. Děkuji Všem svým krokům, zvukům, pohybům, své odvaze jít dál.

Přeji Vám Všem, kdo čtete tyto řádky, ať jste věrni svému Srdci… A… protože je mým darem Srdce léčit, tak Vám Všem posílám něžnou jemnou vlnu léčení pro TO VŠE, co Srdce JE, pro léčení Vašich fyzických Srdcí, ve spojení s Mistry a Mistryněmi Neduality, ve spojení s Ochránkyní Početí, Soucitu. A přijímám nějak úplně nově všechna Vaše přání, všechny gratulace, všechny Dary, které ke mně v tento den přišly.
PŘIJÍMÁM

Z živého Slova Sofie zapsala Darja J.

2014
fotoarchiv Sofie K. Sarras

Kytice od Přátel a Sofiiny nohy 🙂

2022
fotoarchiv Sofie K. Sarras

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.