Select Page

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER

 

SOFIE S…

VE SPOLEČNÉM DECHU

V následujícím čase živé propojení…

Online se-tkání se vytváří dle Vašeho zájmu, touhy a aktivity… Buďme odvážní a aktivní!

V NEDĚLI 25.10. 19:00 – 22:00
MIMOŘÁDNÝ ONLINE PŘENOS

 Holaaa, Vaše IMUNITA volá!

Přejete si získat orientaci a pochopit, aktivovat svoje sebeléčitelské schopnosti, dary?

Co je možné? Co je opravdu reálné?

1. Kdo léčí?
2. Co je Tělo?
3. Co jsou vakcíny?
4. Z hlubokého Soucitu předání zkušeností a metody,
jak se vztahovat k možné vakcinaci (i očkování).

Předáváno s perspektivou zkušenosti přechodu do “nové doby”.

Více informací zde >>

SMYSL:

Udržujeme společně vibraci při “zrozování nového”…

Jsme součástí globálního obrození, Kosmického pohybu.

JAK:

POŽEHNÁNÍ

Živý Přímý Přenos ve spojení s Ochráncem Početí, Soucitu… v Dechu Vláhy

Co je Požehnání si můžete přečíst zde >>

KDY: 

9x vždy v úplněk:
(zaznamenejte si do kalendáře)

2.7.2020 >>
3.8.
2020 >>
2.9.
2020 >>
1.10.
2020 >>
31.10.
2020
30.11.
2020
30.12.2020
28.1.
2021
27.2.2021

Čas: 19:00 – 22:00

VÍCE: Při zrozování nového Lidství, stejně jako při porodu, se nedá nic naplánovat předem,
protože porod probíhá a celé Universum dává dostatek podpory a péče, aby se vše dělo harmonicky.
Je na nás – lidech – jak se aktivně a přitom uvolněně tohoto zrozování účastníme.

Je nám potěšením oznámit, že se ukázala další možnost,
jak ve spojení s Chvalozpěvem Početí, Soucitu a Ochráncem Početí, Soucitu
můžeme podpořit toto zrozování.

Sofie: „Ladila jsem se, jak s „Dary“ mi danými mám naložit
a ukázala se vize vytvoření prostoru pro Požehnání a to 9x vždy v začátku měsíce, tzn. po dobu 9 měsíců.

A jak nakládáte s Vašimi Dary Vy?

Více v Přímém Přenosu 2.7.2020 >>.

BYLO: Pravidelný živý “Přímý přenos v rytmu Luny” = opakované obejmutí v Dechu Vláhy – v úctě k 5 elementům

Co je Dech Vláhy – více 11.4.2020 – Požehnání v Dechu Vláhy >>

(Souvisí se zá-zrakem 5.3.2020Mantrou Zářivého Lidství a 13. Vhledem)

TEĎ: Toto spojení udržujeme na dálku, v termínech rytmu Luny

20.7. (novoluní), 27.7. (čtvrť), 3.8. (úplněk), 11.8. (čtvrť), 19.8. (nov), 25.8. (čtvrť), 2.9. (úplněk),… a dál do 27.2.2021

I listování v našem WEB-DENÍKU způsobuje udržování vibrace…

Pokud je již čas vysílání, ale video nevidíte, obnovte / aktualizujte svou stránku.
Máte otázku, na kterou se chcete zeptat? Můžete ji položit přímo v živém vysílání na Youtube kanále,
nebo poslat na e-mail info@dychamespolu.cz.

Jak souvisí prožité Velikonoce 2020 a 13.Vhled a znamení Corony z 5.3.2020?

Propojit se je možné na dálku v těchto časech:

Záznamy živých se-tkání a další inspirace najdete v menu záložce “Web-deník 2020” a “POŽEHNÁNÍ 9x v rytmu Luny”.

 

DÝCHÁME SPOLU

WE BREATHE TOGETHER